Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 279 0

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841470
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 23.02.2021
 • Son başvuru Tarihi: 12.03.2021
 • Eleman Sayısı: 237
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: A- Destek Personeli (Aşçı), B- Destek Personeli (Kaloriferci), C- Destek Personeli (Şoför), Ç- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), D- Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker, Mühendis
 • Başvuru Süresi: Başvurular 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
T.C. ADALET BAKANLIĞI

✔ T.C. ADALET BAKANLIĞI
BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Destek Personeli (Aşçı):

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

B- Destek Personeli (Kaloriferci) :

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

C- Destek Personeli (Şoför):

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Ç- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

D- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

E- Teknisyen:

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

F- Tekniker:

a)En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

G- Mühendis:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

III) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların 2020 KPSS puanları ve öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Tüm adayların;

Detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanlarını (Ek-2 Beyan örneği), sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler;

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (ön ve arka yüzü) ve Güvenlik Soruşturması Formunu (Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-3 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.))

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge; 

İlanın Özel Şartlar bölümünün (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekildeSağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

 • a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 • ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; sürücü belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; En az lise veya dengi okul mezunu olanların, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikalarını sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan alınan sertifikalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.   

IV) Sözlü Sınav, Boy-Kilo Ölçümü Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

 • Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
 • Genel kültür 20,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır. Uygulama sınavının yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VI)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.


ÖNEMLİ NOT

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.


POZİSYONLARI GÖSTERİR LİSTE

UNVAN

MERKEZ
ANKARA PERSONEL EĞİTİM MERKEZİRİZE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİYOZGAT PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ
KPSS PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM ŞARTI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

60

15

10

25
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3

EN AZ LİSE MEZUNU

DESTEK PERSONELİ(KALORİFERCİ)

3

1
KPSSP94,
KPSSP93, KPSSP3

EN AZ LİSE MEZUNU

DESTEK PERSONELİ(ŞOFÖR)

43

6

4

4
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3

EN AZ LİSE MEZUNU

DESTEK PERSONELİ(AŞÇI)

2

2

6
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3

EN AZ LİSE MEZUNU
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ)
2

1

KPSSP3

İSTATİSTİK LİSANS MEZUNU
İNŞAAT MÜHENDİSİ7KPSSP3İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS
MEZUNU
MAKİNE MÜHENDİSİ5KPSSP3MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS
MEZUNU
JEOLOJİ MÜHENDİSİ1KPSSP3JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS
MEZUNU
HARİTA MÜHENDİSİ1KPSSP3HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS
MEZUNU
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ2KPSSP3BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS MEZUNU

SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ

1

1

1

2
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİSYENİ
1

1
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

5
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

2

1

2
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

2
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

MOBİLYA TEKNİSYENİ

1

1
KPSSP94,
KPSSP93, KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

İNŞAAT TEKNİSYENİ

1
KPSSP94,
KPSSP93, KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU

MEKATRONİK TEKNİSYENİ

1
KPSSP94, KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ LİSE MEZUNU
İNŞAAT TEKNİKERİ3KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
ELEKTRİK TEKNİKERİ21KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
HARİTA VE KADASTRO TEKNİKERİ1KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
MAKİNE TEKNİKERİ21KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
ELEKTRONİK TEKNİKERİ1KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA
TEKNİKERİ
1KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ1KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
GRAFİK TASARIMI TEKNİKERİ1KPSSP93,
KPSSP3
(İLGİLİ BÖLÜM) EN AZ ÖNLİSANS
MEZUNU
TOPLAM142312044237

E-Başvuru linki için Tıklayınız.

EK: 1- Pozisyonları Gösterir Liste
       2- Beyan Örneği
       3- Güvenlik Soruşturması Formu


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir