Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 165 0

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Sürekli İşçi Alacak

Paylaş:

✔ Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 Sürekli İşçi Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: DPB841629
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 20.05.2021
 • Eleman Sayısı: 45
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sürekli işçi
 • Başvuru Süresi: 20/05/2021 – 04/06/2021

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi  Kapadokya  Alanı  sınırları  içinde bulunan  Kapadokya  Alan  Başkanlığında,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  28  inci  maddesine  göre  iş  mevzuatı  kapsamında istihdam   edilmek   üzere,   Kapadokya    Alan   Başkanlığı   Personel   Yönetmeliği   hükümleri çerçevesinde  aşağıda  belirtilen  unvanlı  boş  sürekli  işçi  kadrolarına,  anılan  Yönetmeliğin  8  inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların;

1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin  (3) numaralı  alt  bendi  dışındaki  alt  bentlerinde  belirtilen  genel  şartları  taşımaları,  son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)

4. Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  2019-2020  yıllarında yapılan,  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavının  KPSS  (B)  Grubu  puan  şartı  mevcut  olup;  lisans mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP3,  ön  lisans  mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,

5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Sıra
No
Kadro UnvanıNitelikleriSayısıKPSS Puan Türü
ve Taban Puanı
1İç Denetçiİç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetçi
Sertifikasına” sahip olmak.
1
2AvukatYükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2KPSSP3-70
3Uzman (Mimar)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali
bulunmamak.
5KPSSP3-70
4Uzman (İnşaat Mühendisi)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.1KPSSP3-70
5Uzman (Peyzaj Mimarı)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali
bulunmamak.
1KPSSP3-70
6Uzman (Mali Hizmetler
Uzmanı)
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Finans ve Muhasebe, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2KPSSP3-70
7Uzman (İdari Uzman)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3KPSSP3-70
8Uzman (Tanıtım Uzmanı)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2KPSSP3-70
9Uzman (Harita Mühendisi)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında
çalışmaya engel hali bulunmamak.
1KPSSP3-70
10Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2KPSSP3-70
11Büro Görevlisi (Memur)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.5KPSSP3-70
12Büro Görevlisi (Sekreter)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Halkla İlişkiler programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.3KPSSP3-70
13Teknisyen (Elektrik)Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.1KPSSP94-70
14Teknisyen (Bilgisayar)Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Dalından mezun olmak.1KPSSP94-70
15Teknisyen (Harita)Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.1KPSSP94-70
16Destek Personeli (Evrak Görevlisi)Lise ve dengi okul mezunu olmak.2KPSSP94-70
17Destek Personeli (Temizlikçi)Lise ve dengi okul mezunu olmak.3KPSSP94-70
18Destek Personeli (Mihmandar)Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.1KPSSP93-70
19Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması programlarının mezun olmak ve 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik
belgesine sahip olmak.
6KPSSP93-70
20ŞoförLise ve dengi okul mezunu olmak ve görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine
sahip olmak.
2KPSSP94-70

2- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)
Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak   isteyen   adaylar,   Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların    başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için  ayrı  ayrı  olmak üzere KPSS puanı  en  yüksek olan  adaydan  başlamak  suretiyle,  ilan  edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava  katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine  ayrıca  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

 • 20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu
 • 20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması
 • 21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

3- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

 • a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav  komisyonu  tarafından  birinci  fıkranın  (a)  bendi  için  elli  puan, diğer bentlerin  her  biri  için  onar  puan  olmak  üzere  toplam  yüz puan üzerinden  değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan   üzerinden   verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

4- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru  belgelerinde gerçeğe aykırı  beyanda bulunduğu  veya belge  verdiği  tespit edilenlerin  sınav  sonuçları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmaz.  Bu  durumda  olup  ataması yapılmış  olanların  atamaları  ve  sözleşmeleri  iptal  edilir.  Bunlar  hiçbir  hak  talep  edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca   adaylar   yerleştirme   sonuçlarına   ilişkin   bilgileri   Kariyer   Kapısı   üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması  yapılacaklar,  başvuru  sırasında  istenen  belgeler  dışındaki,  Bakanlığımız  resmî internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç   15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı  sırasına göre atamaları  yapılan  adaylardan  ikamet  ettikleri  yere atananlar atanma onaylarının  kendilerine  tebliği  tarihini  izleyen  iş  günü,  ikamet  ettikleri  yer  dışına  atananlar  ise atanma  onaylarının  kendilerine  tebliğ  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  görevlerine  başlamak zorundadırlar.

Adaylar,  sınav  sonuçlarının  ilan  edilmesinden  itibaren  yedi  gün  içinde,  gerekçeleri  ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan  metninde  belirtilmeyen  hususlar  hakkında  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız   internet   sitesinde   duyurulan   hususlar   tebliğ   mahiyetinde   olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

                                                                


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir