Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlakla İlgili Yönetmelikler Kategorisindekiler

Sığınak Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik…

TAPU (…)(1) MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik…

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik..

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

DASK – Genel Şartları Nelerdir?

DASK- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Bina ve Tesisler İçin Otopark Yönetmeliği