Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 215 0

Arıcılık Sigortası Nedir? Kapsamı Nelerdir?

Paylaş:

✔ Arıcılık Sigortası Nedir? Kapsamı Nelerdir?

Sigorta Neleri Kapsıyor? Hangi Tehlikeler Sigortalanıyor?

🐝 Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.

🐝 Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

🐝 Bu sigorta, kovanların;

  • Fırtına,
  • Hortum,
  • Yangın,
  • Heyelan,
  • Deprem,
  • Taşıt çarpması,
  • Sel ve Su Baskını,
  • Vahşi Hayvan Saldırısı,
  • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.,

nedeniyle doğrudan uğradığı zararları, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde temin eder.

✔ Sigortalama İşlemi Nasıl Yapılır*

1- Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlarını güncellemiş olan yetiştirici; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur.

2- Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gerekli kontrol ve inceleme yapılır.

3- İnceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder.

4- Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir.

5- Sigortalı üreticimiz poliçesini basılı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir.

6- Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalı üreticimize verir.

✔ Primlerin Ödenmesi

🐝 Arıcılık Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

✔ Hasar İhbarı / Ekspertiz / Ödeme Süreci

🐝 Arıcılık Sigortasında; teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0850 250 82 77) hasar ihbarı yapılır.

🐝 Ayrıca; “TARSİM MOBİL” uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

🐝 Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen hasarın; nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.

🐝 Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir