Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 732 0

DASK Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Paylaş:

Güncel: 07.01.2020

DASK prim hesaplama, “teminat tutarınız x tarife fiyatı + ilave bedel (komisyon)” formülü ile hesaplanmaktadır.

Teminat tutarının hesaplaması ise; “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti x dairenin brüt metrekaresi” formülü ile yapılmaktadır.

DASK Teminat Tutarı Hesaplama

Teminat tutarı hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen 2020 metrekare birim maliyetleri;

Betonarme Yapılar için1.134.- TL.
Diğer Yapılar için 782.- TL.

Yukarıdaki tabloda yer alan betonarme yapılar, çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır; diğer ise betonarme yapılara girmeyen yapılardır.  

Teminat tutarını hesaplaması, “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti*dairenin brüt metrekaresi” formülü ile hesaplanmalıdır. Örneğin; İstanbul ili için 110 m2’lik çelik/betonarme yapı olması durumunda: 1134 x 110 = 124.740 TL teminat tutarı hesaplanmış olur. 

DASK Prim Hesaplama

DASK prim hesaplama, “teminat tutarınız tarife fiyatı*” formülü ile hesaplanır.

Zorunlu Deprem Sigortası prim hesaplamasında, Türkiye 7 risk bölgesine ayrılmış ve 2 farklı yapı tarzına göre, her yıl yenilenen 14 farklı fiyat tarifesi uygulanır.

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Oranlar ‰ BetonarmeDiğer
1. Grup2.354.14
2. Grup1.973.35
3. Grup1.512.64
4. Grup1.131.98
5. Grup0.791.47
6. Grup0.520.91
7. Grup0.330.5

Deprem risk bölgeleri ayrımında, “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınır. Deprem risk haritasını görmek için tıklayın

Ayrıca, inşaat ruhsatı 2000 yılı öncesi olan binalarda tarife fiyatı üzerinden %10 sürprim uygulanmaktadır.

*Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen esas metrekare bedelleri her yıl “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” dikkate alınarak belirlenir.

DASK Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. Sigorta bedeli, bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin brüt yüz ölçümüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Not: Azami teminat bedeli, tüm yapı tutarı için 2020 yılında 240 000 TL’dir. 

Kat Sayısına Göre DASK İndirimleri

Kat Sayısı*İndirim/Sürprim
01-03 Arası Kat%10 İndirim
04-07 Arası Kat
08-18 Arası Kat%10 Sürprim
19 ve Üzeri Katlar%10 Sürprim

*Kat sayısı hesaplanırken zemin kat da dahil olmak üzere altında kalan bodrum katlar dahil değildir. 

Ödenecek Primlerin Asgari Tutarları Ne Kadar?

Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.

DASK Teminatları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile “deprem veya deprem kaynaklı felaketlerden dolayı meydana gelen maddi hasarı”, poliçenizde belirlenmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılayıp, güvence altına almaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, aşağıdaki nedenlerden oluşan hasarları teminat kapsamına almaktadır;

1- Deprem esnasında oluşan maddi zararlar, 

2- Deprem sonucu meydana gelen yangın,

3- Deprem sonucu yer kayması,

4- Deprem sonucu infilak,

5- Deprem sonucu dev dalga (tsunami).

DASK Hangi Binaları Teminat Kapsamına Alıyor?

1- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan bağımsız bölümler,

2- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazların üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar,

3- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından inşa ettirilmiş veya kredi desteği ile tamamlanmış meskenler,

4- Belirtilen özelliklere sahip olan binalar içerisinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler,

Yukarıdaki koşulları karşılayan, aşağıdaki konutlar da DASK teminatları kapsamına girmektedir;

1- Tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde “arsa vs.” olarak görünen yapılar,

2- Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

3- Tapu tahsisi henüz yapılmamış olan kooperatif evleri,

Henüz bağımsız tapusu bulunmayan, 2000 senesinden önce inşa edilmiş meskenlerin sigortaları, sigorta sahibi beyanına dayalı olarak ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılmaktadır.

Binanın Hangi Bölümleri DASK Teminatı Altındadır?

Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa dahi, Doğal Afetler Sigortalar Kurumu kapsamında teminat altına alınmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamı altına alınmaktadır;

 • Ana duvarlarda,
 • Asansörlerde,
 • Bacalarda,
 • Bahçe duvarlarında,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlarında,
 • Bina temellerinde,
 • Çatılarda,
 • İstinat duvarlarında,
 • Koridorlarda,
 • Tavan ve tabanlarında,
 • Merdivenlerde,
 • Sahanlıklarda,

DASK Eşyalar İçin veya Yangın İçin Teminat Sunar mı?

Deprem dışı farklı nedenlerden çıkan yangınların oluşturduğu maddi hasarlar ve deprem sonucu eşyaların zarar görmesi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. 

DASK Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Sigorta Şirketlerine Ödenecek Asgari Komisyon Tutarları

 1- DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir. Yenileme poliçeleriyle sınırlı olmak üzere, bu oranlar sırasıyla %15 ve %20 olarak uygulanır.

2- Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye; yenileme poliçelerinde ise 3 TL’si sigorta şirketine, 12 TL’si acenteye aittir. Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir