Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yaptırılır?

✔ Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Güncel: 02.10.2021

Zorunlu deprem sigortası uygulaması, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin ardından depremlerin meskenlerde yarattığı maddi zararları teminat altına almak üzere hayata geçirilmiştir.

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar karşılanmaktadır. Üstelik binanız tamamen ya da kısmen olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Deprem Sigortası Zorunlu Mu?

Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve buna bağlı büyük kayıpların yaşanması sonrasında gündeme gelmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmekte olup, sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası yaparken aracılık görevini üstlenmekte olup, herhangi bir hasar durumunda tazminat DASK tarafından ödenmektedir.

Zorunlu deprem sigortası aşağıda belirtilen seçeneklerden biriyle yapılabilir:

1) Doğrudan sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
2) Herhangi bir sigorta acentesinden,
3) Herhangi bir banka şubesinden,
4) Internet üzerinden,

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmanız İçin Gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

 • Sigortalının
  • Adı
  • Adresi
  • Telefonu
  • Cep Telefonu
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
 • Sigortalanacak Binanın:
  • Açık Adresi
  • Tapu Bilgileri
  • İnşa Yılı
  • Yapı Tarzı
  • Toplam Kat Sayısı
  • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
  • Brüt Yüzölçümü (m2)
  • Kullanım Şekli

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenler için yapılan bir sigorta türüdür.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nu gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

1- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

2- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

3- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

4- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

5- Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Olan Binalar

1- Kamu Konutları Kanununa tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı, sürekli oturanlarca köy alanları ve civarında yapılan binalar,

2- Tamamı ticari ve sinai amaç için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi vs.),

3- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

4- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen ya da tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

5- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok