Reklam Alanı
Reklam Alanı

100 Adet Tekstil Atık Kumbara Yeri İhaleyle Kiralanacak

Paylaş:

✔ 100 Adet Tekstil Atık Kumbara Yeri İhaleyle Kiralanacak

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01298358
 • Şehir: KARABÜK
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.02.2021 – saat: 15:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 36 ay süre ile 100 adet  Tekstil Atık Kumbara  yeri kiralanması işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Karabük Belediyesi Encümeni toplantı salonu

Karabük Belediye Başkanlığından

1- İdarenin sorumluluk alanında olan Karabük Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve yüklenici tarafından geri dönüşüm ve geri kazanım ile değerlendirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla toplanması için 100 adet  Tekstil Atık Kumbara  yeri kiralanması işi  36 ay süre ile 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile  ihale edilecektir.

2-İhale 11.02.2021  Perşembe günü  saat: 15:30’da  Karabük Belediyesi Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3-Belediyeye ödenecek Aylık kira tahmini bedeli   4.700 TL  olup, geçici teminatı (36   ay x 4.700,00 .-TL = 169.200,00  .-TL  dir.)  169.200,00.-TL x % 3’ü = 5.076,00.-TL dir.

4-İhale sonucunda belirlenecek aylık  kira  sözleşmeden sonra   Belediye veznesine peşin her ayın son mesai saatine kadar yatırılacaktır. Müteakip her yıl  sözleşmenin yapıldığı ay içerisinde diğer yılların kira bedeli ise o aydaki Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki ayın ortalamalarına göre yüzde değişim  oranında arttırılacaktır. Değişim oranı artışın yapılacağı ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.5- İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 • Türkiye de tebligat için adres göstermek.
 • Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
 • Şartname alındığına dair belge
 • Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 •  Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden )
 • Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2021 yılında alınmış
 • İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
 • Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2021 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
 • Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
 • Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tehlikesiz atıklar toplama ve ayırma belgesi ( ihale tarihi itibari ile geçerli).


İhaleye katılacak istekliler istenilen evrakların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vermek zorundadır.

6-İhale şartname bedeli 100,00.-TL bedel karşılığında Temizlik İşleri  Müdürlüğünden temin edilebilir.

7-Eki: 16 Maddelik Teknik Şartnamedir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir