Reklam Alanı
Reklam Alanı

2. El Beyaz Eşya Satılacaktır

Paylaş:

✔ 2. El Beyaz Eşya Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: ILN01362407
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Sarıyer
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.04.2021 — saat: 15:00
 • İhale Kayıt No: NT-830
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 2. El Beyaz Eşya
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Toplantı Odası
KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK TEKLİF USULÜYLE TAŞINIR SATIŞI İHALESİ İLANI

Aşağıda belirtilen taşınırlar Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacaktır.

1. Üniversitenin;

 • 1.1.İhaleye çıkan birimi: Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
 • 1.2.Telefon ve faks numarası: Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 34450 Sarıyer/İstanbul
 • 1.3.Adresi :0 549 827 1164
 • 1.4.İlgili personelinin adı, soyadı ve elektronik posta adresi: Adile Hazal Yıldırım, [email protected]

2. İhale konusunun;

 • 2.1. Bulunduğu adres: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampus, Sarıyer 34450 İstanbul
 • 2.2. Tanımı, niteliği ve miktarı: 2. El Beyaz Eşya

3. İhalenin;

 • 3.1. Numarası: NT-830
 • 3.2. Usulü: Açık teklif
 • 3.3. Teklif usulü: Götürü bedel
 • 3.4. Yapılacağı yer: Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Toplantı Odası
 • 3.5. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) :30.04.2021 Cuma günü saat 15.00
 • 3.6. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi: Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.

4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken odaya kayıt belgesi.

4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

4.4. Gerçek kişiler için; sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı ve yerleşim yeri belgesi.

4.5. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.

4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.

4.7. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.

5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 40 TRY’dir.

6.Teklifler ihale saatine kadar 1. maddede belirtilen adrese veya ihale saatinde ihale komisyonuna verilebilir.

7.Geçici teminat: Teklif edilen götürü bedel fiyat x %3. İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir:

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN:TR580006701000000057498132


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir