Reklam Alanı
Reklam Alanı

200 Ton Koyun Sütü Açık Artırma İle Satılacaktır

Paylaş:

✔ 200 Ton Koyun Sütü Açık Artırma İle Satılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01342809
  • Şehir: SİVAS
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.04.2021
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 200 ton (Ulaş TİM 100 ton – Malya TİM 100 ton) koyun sütünün sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteriye ait olmak üzere 2 parti halinde satışı,

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞ VE MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜKLERİNE AİT KOYUN SÜTÜ SATIŞ İLANIDIR

-İşletme Müdürlüklerimizce 01.05.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında üretilecek tahmini toplam 200 ton (Ulaş TİM 100 ton – Malya TİM 100 ton) koyun sütünün sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteriye ait olmak üzere 2 parti halinde satışı açık artırma usulü ile yapılacaktır.

-İhale 07.04.2021 Çarşamba günü saat Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 14.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

-Satışa sunulan sütün miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıya çıkarılmıştır.

PARTİ-İŞLETME ADICİNSİTAHMİNİMİKTARI
(TON)
MUHAMMEN BİRİM FİYATI (₺/Kg.)MUHAMMEN
TUTARI(₺)
% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT (₺)
1. PARTİULAŞ TİMKoyun Sütü
(Sağım, Nakliye,
Depolama Dâhil
1002,721088272.108,808.163,26
2. PARTİMALYA TİMKoyun Sütü
(Sağım,Nakliye,
Depolama Dâhil
1002,721088272.108,808.163,26
TOPLAM544.217,6016.326,52

-Geçici teminat, ihalenin başlayacağı saate kadar 7.000,00₺’sine kadar olan teminat, İşletme Veznesine, 7.000,00₺ ve üzeri teminatlar, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Ulaş Şubesi TR 3000 0100 1709 0599 4378 5229 iban nolu hesabına yatırılıp alınan makbuz işletme ihale komisyonuna ibraz edilecektir.İhale Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin Teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

İhaleye ait şartname TİGEM (Karanfil Sokak No:62, Bakanlıklar/ANKARA), https://www.tigem.gov.tr adresinde ve Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir.

-Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

ADRES  :

ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yeşilyurt Mah.Ulaş/ SİVAS

Tlf : (346) 781 2638
Fax: (346) 781 2152


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir