2015 Model Tümosan Traktör Satılacaktır

✔ 2015 Model Tümosan Traktör Satılacaktır

İlan Bilgileri
  • İlan No: ILN01296212
  • Şehir: KÜTAHYA
  • İlçe: Simav
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2021 – saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Simav Ziraat Odası Toplantı Salonu
✔ SİMAV ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN
PLAKAMARKAMODELCİNSİMODEL
YILI
TAHMİN
EDİLEN
BEDEL
(TL.)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL.)
43 FA 732TÜMOSANÇİFTÇEKERTRAKTÖR2015115.000.00Teklif Edilecek
Bedelin %3
oranından
Az Olmamak

1) Simav Ziraat Odası Başkanlığına ait yukarıda cinsi, markası, bedeli ve geçici teminatı ile ihale tarih ve saati bulunan bir adet Tümosan marka Traktör  6964 sayılı Ziraat odaları Kanunu ve Devlet İhale Kanununca açık artırma usulü  ile İhale edilecektir.

2) İhale   04.02.2021  tarihine rastlayan Perşembe  Günü saat 14:00 da Simav Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3) İhaleye katılacak gerçek kişiler Nüfus cüzdanı fotokopisi, iletişim bilgileri, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge, Tüzel kişiler ise Kuruluş Sözleşmesi, Yönetim Kurulu İmza sirküleri, vergi levhası, oda sicil kayıt belgesi, adres ve iletişim bilgileri beyanı, %3 geçici teminatı yatırıldığına dair belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

4) Satış bedeli peşin ödenecek olup her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

5) Yukarıda listede belirtilen ihaleye ilişkin şartname ekleri ve ihale dosyası Simav Ziraat Odasından bedelsiz olarak temin edebilir.

6) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok