6 Araçlık Taksi Durağı Kiraya Verilecektir

✔ 6 Araçlık Taksi Durağı Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan 6 araçlık toplam 30 m2 (9 m2 kapalı, 21 m2 açık alan ) taksi durak yerlerinin 3 yıl süreyle ihale edilerek kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.02.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mah. Havalanı 1. Km Karşısı İhale Salonu
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden

Van Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkilere dayanarak Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunun 19.12.2019 tarihli Büyükşehir Belediyesinin OLUR kararına istinaden S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan 6 araçlık toplam 30 m2 (9 m2 kapalı, 21 m2 açık alan ) taksi durak yerlerinin 3 yıl süreyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mah. Havalanı 1. Km Karşısı İhale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhalede kiralanan yerin adı, ilçesi, muhammen bedeli, geçici teminatı, taksi sayısı, gün ve saati;

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-167.png

Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya S.B.Ü.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Saymanlık Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

İhaleye katılabilmek için:

a) Adres Beyanı,

b) Nüfus Kayıt Örneği,

c) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya idarece onaylı fotokopisi,

ç) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

d) Vekâleten katılınılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Aslı),

e) Oda Kayıt Belgesi (Şoförler odasından),

f) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt,

g) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz,

i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu

j) Teklif Mektubu gereklidir.

* İhaleye ait şartname 50,00.- (ElliTL.) bedelle S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

* İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler Genel Şartnamede belirtilen gün ve saate kadar S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok