Reklam Alanı
Reklam Alanı

75 Adet “S Plaka” İhaleye Çıkarıldı

Paylaş:

✔ 75 Adet “S Plaka” İhaleye Çıkarıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından,  UKOME Kurulunun Kararı ile 75 (Yetmiş Beş) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre yapılacak ihaleyle ilgili daha fazla bilgi;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01360478
  • Şehir: ESKİŞEHİR
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.05.2021 — saat: 14:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 75 (YetmişBeş) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

UKOME Kurulunun Kararı ile 75 (YetmişBeş) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin;

1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)

5. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)

7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

8. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)

9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)

11. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)

12. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

13. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.

14. İdari Şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte ihale tarihi ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur.

İhale KonusuAylık Muhammen Bedeli        Şartname BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1S 17233.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:00
2S 17243.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:01
3S 17283.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:02
4S 17293.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:03
5S 17313.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:04
6S 17323.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:05
7S 17333.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:06
8S 17403.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:07
9S 17413.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:08
10S 17423.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:09
11S 17433.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:10
12S 17443.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:11
13S 17453.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:12
14S 17463.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:13
15S 17473.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:14
16S 17483.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:15
17S 17493.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:16
18S 17503.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:17
19S 17513.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:18
20S 17523.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:19
21S 17533.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:20
22S 17543.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:21
23S 17553.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:22
24S 17563.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:23
25S 17573.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:24
26S 17583.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:25
27S 17593.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:26
28S 17603.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:27
29S 17613.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:28
30S 17623.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:29
31S 17633.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:30
32S 17643.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:31
33S 17653.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:32
34S 17663.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:33
35S 17673.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:34
36S 17683.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:35
37S 17693.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:36
38S 17703.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:37
39S 17713.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:38
40S 17723.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:39
41S 17733.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:40
42S 17743.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:41
43S 17753.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:42
44S 17763.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:43
45S 17773.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:44
46S 17783.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:45
47S 17793.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:46
48S 17803.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:47
49S 17813.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:48
50S 17823.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:49
51S 17833.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:50
52S 17843.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:51
53S 17853.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:52
54S 17863.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:53
55S 17873.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:54
56S 17883.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:55
57S 17893.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:56
58S 17903.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:57
59S 17913.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:58
60S 17923.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202114:59
61S 17933.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:00
62S 17943.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:01
63S 17953.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:02
64S 17963.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:03
65S 17973.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:04
66S 17983.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:05
67S 17993.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:06
68S 18003.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:07
69S 18013.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:08
70S 18023.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:09
71S 18033.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:10
72S 18043.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:11
73S 18053.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:12
74S 18063.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:13
75S 18073.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL05.05.202115:14

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir