Reklam Alanı
Reklam Alanı

Alanya Belediyesi 10 Adet Taşınmazını 3 Yıllığına Kiraya Verecektir

Paylaş:

✔ Alanya Belediyesi 10 Adet Taşınmazını 3 Yıllığına Kiraya Verecektir

Mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları, ihale saatlerine, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aranan şartlar;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01347570
 • Şehir: ANTALYA
 • İlçe: Alanya
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.04.2021 — saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: MÜLKİYETİ ALANYA BELEDİYESİNE AİT 10 ADET TAŞINMAZ 3 YILLIIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
 • İşin Yapılacağı Yer: ANTALYA/ALANYA
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: ANTALYA/ALANYA

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır. 

S. NoTaş. M²’siİhaleye Konu Taşınmazın AdresiKira Süresi (Yıl)Yıllık Kira Bedeli  ₺Toplam Kira Bedeli ₺Geçici Teminat ₺Cayma Tazminatı ₺İhale Saati
1130Şekerhane Mahallesi Aladdin Gaybi Sokak No:17/A-B-C İşyeri3120.000-360.000-10.800-36.000-10:30
236Çıplaklı Mahallesi Belediye Caddesi Belediye Düğün Salonu Altı No:1/G İşyeri34.100-12.300-369-1.230-10:40
337Kızlarpınarı Stad Caddesi No:23/J İşyeri314.000-42.000-1.260-4.200-10:50
440Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi No:46  İşyeri317.000-51.000-1.530-5.100-11:00
5102Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi Belediye İşhanı No:103 Büro36.000-18.000-540-1.800-11:10
6130Şekerhane Mahallesi Demir Sokak No:22 İşyeri3170.000-510.000-15.300-51.000-11:20
7156Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/105 Büro34.000-12.000-360-1.200-11:30
831Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1A İşyeri 33.600-10.800-324-1.080-11:40

9
27Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1B İşyeri 33.000-9.000-270-900-11:50
1027Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1C İşyeri 33.000-9.000-270-900-12:00

3- İhale 15/04/2021  tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1- Gerçek Kişilerden:

 • a) Nüfus cüzdanı sureti,
 • b) İkametgah İlmühaberi,
 • c) Geçici ve Cayma Tazminatı     
 • d) Sabıka Kaydı,
 • e) İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi,
 • f) İmza Sirküsü,
 • g) Oda Kaydı,
 • h) Vergi Kaydı,
 • ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.
 • i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütaakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”

4.2- Tüzel Kişilerden:

 • a) Yetki Belgesini
 • b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi)
 • c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini
 • d)İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini
 • e) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı
 • f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak,
 •  g) Yetkilinin İmza Sirküsü, 
 • h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,
 • ı) Oda kaydı,
 • j) Vergi kaydı,
 • k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.
 • l) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütaakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez.

5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 14.04.2021 günü  saat: 15,00′ ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250.-TL. (KDV dahil) dir.

8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir