Anamur Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu Kiraya Verecektir

✔ Anamur Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Ören Mahallesi Ortaköy Caddesi Dış Kapı No: 26 (319 ada 4 parsel) adresinde bulunan tek katlı, toplan kapalı alanı 1360 m² olan Düğün ve Toplantı Salonu 3 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi işi.
  • İşin Yapılacağı Yer: Anamur/Mersin
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Anamur Belediyesinden

1- Ören Mahallesi Ortaköy Caddesi Dış Kapı No: 26 (319 ada 4 parsel) adresinde bulunan tek katlı, toplan kapalı alanı 1360 m² olan Düğün ve Toplantı Salonu 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan taşınmazın ihalesi 04.02.2020 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

3- Kiralaması yapılacak olan yerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- İhale dokümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL (Otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A) Şirketlerden:

1- imza sirküleri (noterden),

2- Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır)

3- Geçici teminat belgesi,

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,

5- İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,

6- Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı,

7- SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge,

8- Ciddiyet Parası

B) Şahıslardan:

1- İmza sirküleri (noterden),

2- Nüfus cüzdanı sureti,

3- İkametgâh Belgesi,

4- Geçici Teminat belgesi,

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,

6- ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,

7- Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı

8- Ciddiyet Parası,

a) Kiralaması yapılacak yerin muhammen bedeli 18.000,00+KDV. (Onsekizbintürklirası)’dir.

b) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü oranındaki 540,00TL.(Beşyüzkırktürklirası)’dır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok