Reklam Alanı
Reklam Alanı

Audi A6 Limousine ve Volkswagen Caravella İhaleyle Satılacak

Paylaş:

✔ Audi A6 Limousine ve Volkswagen Caravella İhaleyle Satılacak

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01311499
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Çankaya
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021 — saat: 14:10
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Belediyemizce; 2 Adet aracın 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ziya Gökalp Cad. No:11 B2 Blok 9. Kat  Kızılay  Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Encümen Salonu

✔ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 ADET ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

1- Belediyemizce; 2 Adet aracın 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 50,00 – TL. karşılığında Ziya Gökalp Cad. No:11 Kızılay  Çankaya / ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3- İhale 09/03/2021 tarihinde Salı günü saat:14.10’ da Ziya Gökalp Cad. No:11 B2 Blok 9. Kat  Kızılay  Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 09/03/2021 Salı Günü saat:14.10’ a kadar Encümene verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir.

Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersiz sayılır.

4- İsteklilerce teklif verecekleri araç için muhammen bedelin %3’ ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde, ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır ;

 • İsteklinin kanuni ikametgahının olması,
 • İsteklinin tebligat için adres beyan etmesi,
 • Gerçek kişi için noterden tasdikli imza örneği veya adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.
 • Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu ticaret odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belgeyi ve ticaret sicil gazetesini ibraz etmesi,
 • Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.
 • İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyaz yazısı. (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar)
 • Şartnameye göre geçici teminat yatırmış olması,
 • Bu işe ait şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi şarttır.
 • İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.
 • İstekliler ihale şartnamesine göre KDV hariç araç için teklif vereceklerdir.
 • İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK ARAÇ BİLGİLERİ

Sıra NoPlakasıMarkasıModeliTipi – CinsiMuhammen Bedeli (TL.)Geçici Teminat Tutarı (TL.)
106 ACB 001AUDİ2016A6 Limousine 2.0 TDİ Quattro – Otomobil450.000,00 TL.13.500,00 TL.
206 ANK 48VOLKSWAGEN2010Volkswagen Caravella 2.0 TDI  otomatik vites130.000,00 TL3.900,00 TL

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir