Reklam Alanı
Reklam Alanı

Bayrampaşa Belediyesi’nden Kır Kahvesi, Lokantası ve Büfe Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Bayrampaşa Belediyesi’nden Kır Kahvesi, Lokantası ve Büfe Kiraya Verilecektir

İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi’ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, 178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına  kiraya verilecektir.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında  10 Haziran  2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacaktır. Kiralama ihalesine ilişkin detaylı bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01381016
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Bayrampaşa
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.06.2021 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen odasında

T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. İşletme hakkı Belediyemize ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, 178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan  2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası, 1 adet Büfe ve  1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesinin  2 yıllığına  kiraya  verilmesi ihalesi.

2. Şartname 100 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 3.kat Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında  10 Haziran  2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacaktır.

4. 6.250 TL + KDV/Ay muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira  bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden  %3’ü (4.500,00 TL) tutarında geçici teminat ve 2 aylık kira bedeli ( 12.500,00 TL) tutarında iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.

5. a)  Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  müracaatları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir