Reklam Alanı
Reklam Alanı

Belediye 844 Pazar Tezgahı Yeri Tahsis Edecek

Paylaş:

✔ Belediye 844 Pazar Tezgahı Yeri Tahsis Edecek

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01330237
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Büyükçekmece
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.03.2021 — saat: 09:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Cumartesi Pazarı için 168 üretici olmak üzere toplam 844 adet tezgah (tahta), ayrıca projede yer alan diğer satış noktaları için tahsis talepleri alınacaktır.
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 26/03/2021 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CUMHURİYET MAHALLESİ, KEMERDERE CADDESİ, 726 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDE KURULACAK KAPALI PAZAR ALANININ TAHSİS İLANIDIR.


Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerdere Caddesi üzerindeki, Belediyemize şartlı bağışlanmak suretiyle 10 yıl süreyle üst kullanım hakkı SU5 Enerji A.Ş.’ne verilmiş bulunan, 726 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak proje alanında kurulacak olan kapalı pazar ve sergi alanları, 12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Cumartesi Pazarı için 168 üretici olmak üzere toplam 844 adet tezgâh (tahta), ayrıca projede yer alan diğer satış noktaları için tahsis talepleri alınacaktır.

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır.
Cumartesi Pazarı için tahsis önceliği Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda aynı bölgede kurulan Cumartesi Pazar esnafınındır.

Cumartesi Pazar esnafının ilçemizdeki diğer esnaflardan gelen taleplerden uygun olanlarının öncelikli olarak yerleştirilmesi yapılacak kalan tezgâhlar yerleşim planına göre diğer isteklilere tahsis edilecektir. Öncelik tanınan esnafların başvuru süresi içerisinde müracaat etmemesi halinde talebinin olmadığı varsayılacaktır.

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;

Bütaş Tarım San. ve Tic. A.Ş. Ofisi: Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak No: 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL
Büyükçekmece Belediyesi C Blok 1. Kat
SU5 Enerji A.Ş. Ofisi: Cumhuriyet Mahallesi, Kemerdere Caddesi, No 14 Büyükçekmece/ İSTANBUL

İstenen Belgeler;

1)Başvuru formu (dilekçe),
2) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 826 ve 827-830 maddeleri gereği taşınmaz üzerinde üst kullanım hakkı bulunanın izni gerektiğinden, üst kullanım hakkı sahibinden alınacak “muvafakatname”
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Üreticilerden Müstahsil belgesi.
5) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte başvuru Bütaş Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ne yapılacaktır.
Tahsise ilişkin iş ve işlemler Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 26/03/2021 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;

(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.

İlan olunur.


 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir