Reklam Alanı
Reklam Alanı

Büfe Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Büfe Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
 • İlan Numarası: ILN01328899
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: İzmit
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü:2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.03.2021 — saat: 10:30
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 23.03.2021 12:30 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
 • Metrekare: 14
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI
Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, Garaj Caddesi, 492 ada1 parsel, Namazgah Mevkii adresinde Kandıra Otobüs Terminali içerisinde bulunan 14,84 m2 kullanım alanlı 01 Nolu  Büfe iş yeri, 900,00-TL +KDV Aylık Muhammen Kira Bedeli ve 3 (üç) yıl süre ile 24 Mart 2021 tarihinde saat 10:30’da  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda  2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (250,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat (972,00-TL) ve İştirak Teminatı (3.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,


GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği,
3-İkametgâh Senedi,


TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30’a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir