Reklam Alanı
Reklam Alanı

Çıldır Belediye Başkanlığı Otobüs Satışı Yapacaktır

Paylaş:

✔ Çıldır Belediye Başkanlığı Otobüs Satışı Yapacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01319779
  • Şehir: ARDAHAN
  • İlçe: Çıldır
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.03.2021 — saat: 11:00

ARDAHAN – ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çıldır Belediye Başkanlığı Araç Envanter Listesinde Kayıtlı 1998 Model Tek Katlı Isuzu Marka Otobüsün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma Usulü ile Satış İşi

MADDE 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1)  
a) İdarenin Adı           :  Çıldır Belediyesi
b) Adresi                     :  Çay Mahallesi Atif Ababay Caddesi No: 51 Çıldır- Ardahan 
c) Telefon ve Fax       :   0478 311 2318 – 0478 311 25 15   
d) E- posta                   : [email protected]
e) İlgili Personel Adı
Soyadı ve Ünvanı       :   Güven KORKMAZ – Yazı İşleri Müdürü

1.2)  İstekliler ihaleye ilişkin bilgiler yukarıda ki adres ve numaralardan Yazı İşleri Müdürlüğünde ki ilgili personel ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2. SATIŞI YAPILACAK  ARACA İLİŞKİN BİLGİLER

ARACIN PLAKASICİNSİ
 

MARKASI TİPİ
MUHAMMEN BEDEL ( TL )     GEÇİCİ TEMİNAT ( %3)İHALE TARİHİ
75 AE 306OTOBÜS-CA TEK KATLIISUZU7.500,00 TL.225,00 TL.11.03.2021

MADDE 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhale Tarihi                    :   11/03/2021 Tarihi Perşembe Günü
3.2. İhale Saati                      :   11:00
3.3  İhale Yeri                       :   Çıldır  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
3.4 İhale Doküman Bedeli   :  100,00 TL
3.5 İhale Kanun ve Usulü    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Açık Artırma Usulü

İhale katılacak  kişilerin ihale tarih ve saatinden önce Çıldır Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ihale dokümanı satın alarak hazır bulunmaları gerekmektedir.

MADDE 4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

4.1. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
4.2. Vekâleten İştirak Edeceklerin Vekalet Belgesi
4.3. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Belge
4.4. İhale Doküman Bedeli Yatırdığına Dair Makbuz
4.5. Başvuru dilekçesi
4.6. Adli Sicil Kaydı
4.7. Araç Görüldü Belgesi
4.8. İkametgah Belgesi
4.9. Tüzel Kişi ise Tüzel Kişiliğini Belgeleyen Belge

MADDE 5. İHALE DÖKÜMANIN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

5.1. İhale dokümanları ücretsiz şekilde Çıldır Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların 100,00  TL ihale doküman bedeli karşılığında idarece onaylı ihale dokumanı alması zorunludur.
5.2.  İhaleye katılacaklar  ihale doküman bedeli ve geçici teminat yatıracaklardır. 

MADDE 6.İHALEYE KATILAMACAK OLANLAR

6.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı uymayarak ihaleye katılanların tespiti halinde geçici teminatı gelir olarak kaydedilecektir.                                                                                                                                        İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir