Reklam Alanı
Reklam Alanı

Dereyatağı Üzerinde Biriken Malzemeler Satılacaktır

Paylaş:

✔ Dereyatağı Üzerinde Biriken Malzemeler Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01316858
 • Şehir: RİZE
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda

✔ T.C. RİZE VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Rize İli Ardeşen İlçesi, Yamaçdere Köyü hudutları dahilinde akan dere yatağı üzerinde biriken ve mevsim yağışlarında taşkına sebebiyet vermemesi için boşaltılması gereken dere malzemesinin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince (Açık Artırma Usulü) ile ihale edilecektir.

2- İhalesi yapılacak yerlerin;   

İlçesiKöyüMalzeme Miktarı (m³)Muhammen Bedel (₺)Geçici
Teminat (₺)
İhale Tarihi
ve Saati
ArdeşenYamaçdere34.000₺476.000,00₺14.280,0009.03.2021/11.00

3- İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca; ₺300,00 bedeli karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.

5- 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.

6- Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;

Gerçek kişiler için:

 • İhale müracaat formu
 • Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği
 • Onaylı imza sirküleri
 • Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
 • Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri
 • Geçici teminat evrağı
 • İmzalanmış şartname
 • Kayıtlı olduğu odadan 08.03.2021 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

Tüzel kişiler:

 • İhale müracaat formu
 • Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
 • Yönetimin onaylı imza sirküleri
 • Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
 • Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi
 • Geçici teminat evrağı
 • İmzalanmış şartname
 • Kayıtlı olduğu odadan 08.03.2021 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

8- İstenilen belgeler en geç 08.03.2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir