Reklam Alanı
Reklam Alanı

Dikili Kavak Ağaçları Satılacaktır

Paylaş:

✔ Dikili Kavak Ağaçları Satılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01337702
  • Şehir: BALIKESİR
  • İlçe: İvrindi
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.04.2021 – saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı Dikili durumdaki yaklaşık 103 adet kavak ağaçlarının satışı
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No: 8 İvrindi / BALIKESİR – İvrindi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu


İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde : 1

İşin Konusu:

Belediyemize ait Çukurlar Mahallesi Değirmenönü Mevkii 231 ada 10 parseldeki bahçenin içerisinde bulunan aşağıda belirtilen dikili durumdaki yaklaşık 103 adet Kavak ağaçlarının satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.

Madde : 2

İhalenin Nerede ve hangi saatte Yapılacağı: Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No: 8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi Meclis
Toplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

Telefon numarası: 0266- 456 10 04

SATIŞI YAPILACAK OLAN KAVAK

S.NOCİNSİADET
(YAKLAŞIK)
ÇAPIMUHAMMEN BEDELİ (KDV DÂHİL)GEÇİCİ TEMİNATIİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1DİKİLİ
YERLİ KAVAK
103 ADET20-60 CM18.000,00 TL
540,00 TL
02.04.202111,00

Madde : 3

Tahmin edilen Bedel ve Geçici Teminat;

3.1 Geçici teminat tutarı idarece belirlenen tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemezler.

3.2 İhale ile ilgili KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir.

Madde : 4

İhaleye Girebilme Şartları;

İhaleye katılacak olan istekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri 02.04.2021 günü saat 10.00 a kadar İvrindi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğündeki İhale servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu,

4.3. Belediyemize borcu olup olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

4.4. Adres Belgesi,

4.5. Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
sunmaları gerekmektedir.

Madde : 5    

Şartnamenin Alınması;

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden bedelsiz olarak alınabilir.

Madde : 6   

İdarenin yetkisi; İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir