Reklam Alanı
Reklam Alanı

Enterdonate Limon Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Enterdonate Limon Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01323021
  • Şehir: MUĞLA
  • İlçe: Dalaman
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.03.2021 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonu

✔ T.C. ADALET BAKANLIĞI

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından  üretimi yapılan ve hasatı yapılarak, gerekli ilaçlaması yapılıp, kasalanıp, paletler halinde soğuk hava deposunda stoklanan  yaklaşık 160.000(±%10)kg   Enterdonate Limon 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma Usulü) ihale edilecektir.

2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu’ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.

3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
     a) Enterdonate Limon 15/03/2021 Pazartesi saat 14:00’da    

4-  Enterdonate Limon 3,17-TL/1kg üzerinden, ihaleye çıkarılacaktır. Tahmini bedeli kdv hariç 507.200,00 -TL olup, geçici teminat tutarı en az 15.216,00-TL ’dir.

5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.

6- İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını ve bu kayıtlarının 2021 yılı için yenilendiğine dair belgeleri ile bir başkası adına ihaleye iştirak etmek isteyenlerin noter tasdikli vekâletnamelerini ve imza sirkülerini komisyonu ibraz etmeleri şarttır.

İlanen duyurulur.


 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir