Reklam Alanı
Reklam Alanı

Etimesgut Belediyesi 3 Adet Büfe Yerini Kiraya Verecek

Paylaş:

✔ Etimesgut Belediyesi 3 Adet Büfe Yerini Kiraya Verecek

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01361651
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Etimesgut
 • Semt-Mahalle: ŞEYH ŞAMİL MAH. / ERYAMANEVLERİ
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.05.2021 — saat:14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan Şeyh Şamil, Yavuz Selim ve Göksu Mahallelerinde bulunan toplam 3 adet gıda ve meşrubat büfe yerinin kiraya verilmesi işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA Encümen Toplantı Salonu

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47. 48.ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır. 

3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. 

4) Söz konusu yerlere ilişkin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli+KDV olup ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi’nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

5.1. Gerçek kişiler için;

 • 5.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi, 
 • 5.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi,
 • 5.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

5.2. Tüzel kişilere için;

 • 5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi,
 • 5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, 
 • 5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, 
 • 5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,  
 • 5.2.5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1,5.2.2,5.2.3, 5.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri 

5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan 

5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair ( yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge 

5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 03.05.2021 tarihi saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYRULUR 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir