Etimesgut Belediyesi Grup Kabin ve Yerlerini 3 Yıllığına Kiraya Verecek

✔ Etimesgut Belediyesi Grup Kabin ve Yerlerini 3 Yıllığına Kiraya Verecek
ÖZET BİLGİLER
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Etimesgut Belediyesine ait grup kabin ve yerleri ihale usulü 3 yıllığına kiraya verilecektir
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.01.2020 14:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 20.01.2020 tarihi saat 16:00’ya kadar
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut / ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47,48 ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerler ATM (Otomatik Vezne Makinesi) veya KİOSK (Doğalgaz/Su Fatura Tahsilâtı ve Kart Dolum Hizmeti) kurulmak üzere isteklilere her bir kabin için ayrı ayrı ihale edilecek olup söz konusu yere ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
4) İhalenin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE – Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu mevzuatı kapsamında faaliyet gösterilmesi.
5.2.
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
5.2.5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 20.01.2020 tarihi saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok