Reklam Alanı
Reklam Alanı

Göreme Belediye Başkanlığı Restaurant Kiraya Verecek

Paylaş:

✔ Göreme Belediye Başkanlığı Restaurant Kiraya Verecek

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: GÖREME BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01340558
 • Şehir: NEVŞEHİR
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.04.2021 — saat: 14:00
 • İşin Yapılacağı Yer: Göreme
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No: 2  Nevşehir
 • Metrekare: 662

Nevşehir ili Göreme Belediye Başkanlığından:

RESTAURANT KİRAYA VERİLECEKTİR.

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

Yeri Niteliği ve miktarıNevşehir ili  Merkez ilçesi Göreme Beldesi  462 parselde bulunan Bodrum,zemin ve birinci kattan oluşan 622 M2 Kapalı alanı olan ve 1800 M2 bahçesi bulunan Restaurant.
Aylık muhammen Kira bedeli   50.000,00 TL
Geçici teminat Miktarı 180.000,00 TL
Kira süresi10 Yıl
İhalenin  yapılacağı  yerGöreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir
İhale tarihi08/04//2021 Perşembe  Günü
İhale saati14:00
İhale usulü2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 – Nüfus kayıt örneği,

3 – İkametgah belgesi,

4 – Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

5 – İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 – Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname,

7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu  olmadığına dair belge,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 – Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 – Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 – Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

6 – İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 – Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 – Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9 – Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,


Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 300,00 TL  bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 08/04/2021 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir