Reklam Alanı
Reklam Alanı

Havalimanı Yolcu Taşıma Hizmetleri Kiralama İhalesi

Paylaş:

✔ Havalimanı Yolcu Taşıma Hizmetleri Kiralama İhalesi

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01315497
  • Şehir: MARDİN
  • İlçe: Kızıltepe
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021 — saat: 14:30
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mardin Havalimanı – Şehir Merkezi – Otogar ve aksi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmeti, KDV dahil aylık 7.000.-TL (YedibinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğünde

✔ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİGENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(DHMİ) 

MARDİN HAVALİMANI YOLCU TAŞIMA HİZMETLERİ KİRALAMA İHALESİ

1. Mardin Havalimanı – Şehir Merkezi – Otogar ve aksi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmeti, KDV dahil aylık 7.000.-TL (YedibinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 2. Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi Mardin Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

 3. İhaleye iştirak edecekler 50.000.-TL (EllibinTL) geçici teminat vereceklerdir.

 4. Kiralanacak hizmete talip olanlar 09/03/2021 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakı tamamlayıp DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular  kabul edilmeyecektir.

 5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

 6. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

 7. İhale 09/03/2021 günü saat 14.30’da DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

 8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel:      0 312 204 22 97
Faks:   0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir