Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kargı Belediyesi Osmancık Çeltiği Satacaktır

Paylaş:

✔ Kargı Belediyesi Osmancık Çeltiği Satacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: ILN01330906
  • Şehir: ÇORUM
  • İlçe: Kargı
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.03.2021 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Meclis Salonunda

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemiz Çeltik İşletmesince 2020 ekim döneminde sazak çeltik arazilerinden elde edilen çeltiklerden  takriben 150.000 Kg. (150 Ton) uzun dane Osmancık marka çeltiği,(Uzun Dane) 40 tonluk partiler halinde 4. (Dört) parti (son parti) toleranslı olmak üzere  2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47. maddeleri gereğince  30.03.2021 Salı günü saat 14.00’ de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan açık teklif usulü artırma ihalesi ile tamamı banka teminat mektubu karşılığında tutar bedelinin tamamı 15 Ekim 2021 tarihinde  ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

2- 1 (Bir) Kg. uzun dane Osmancık marka çeltiğin muhammen bedeli KDV Dahil 3,70 (Üçlirayetmişkuruş) TL,  olup,ihaleye girebilmek için ayrı ayrı her bir partiye 4.440,00 TL. geçici teminat, yatırılması şarttır. Bu meblağ ihaleyi banka teminat mektubu alınacaktır.

3- İhaleye gireceklerin tebligat için adres göstermeleri.

4- İhaleye gireceklerin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi,  tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.   

Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir