Karışık (kağıt-karton, plastik, naylon, metal) Ambalaj Atıklarının Satış İhalesi

✔ Karışık (kağıt-karton, plastik, naylon, metal) Ambalaj Atıklarının Satış İhalesi

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01349288
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Eyüp
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.04.2021 – saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Karışık (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon, Metal) Ambalaj Atıklarının Satış İşi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İstanbul
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

✔ EYÜPSULTAN BELEDİYESİ KARIŞIK (KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, METAL ) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İHALE İLAN METNİ

Madde 1- İdarenin Bilgileri;

 • İdarenin Adı : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı-Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Adres : Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25 Eyüpsultan/İSTANBUL
 • Telefon Numarası  : 444 30 00
 • Faks : 0212 612 20 00
 • E-Mail : [email protected]

Madde 2- İhaleye İlişkin Bilgileri;

İşin Adı: Karışık (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon,Metal) Ambalaj Atıklarının Satış İşi,

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü,

İhalenin Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İstanbul

Dökme Karışık (Kağıt – Karton, Plastik ve Naylon  ) Ambalaj Atıkları Satış İşi,

İhale Tarihi: 21.04.2021, İhale Saati: 10:30
Müracaatlar en geç 20.04.2021 tarihi saat 16:00’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

Madde 3- İhale Edilecek İşlere ait Bilgiler;

 • Karışık ( Kağıt- Karton, Plastik, Naylon, Metal) Ambalaj Atıkları Satışı 2.100.000 Kg.
 • Karışık (Kağıt- Karton, Plastik, Naylon, Metal) Ambalaj Atıkları Satış birim bedeli ortalama  0,48TL x 2.100.000 Kg = 1.008.000,00 TL’dir.

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

Madde 4- İhaleye Katılabilmek için Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli:

4.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler:

a) Gerçek Kişilerden:

a1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

a2) İmza beyannamesi,

a3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

a4) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

a5) İkametgah Belgesi

a6) Nüfus cüzdanı fotokopisi

a7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz,

a8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,

b) Tüzel Kişiler İçin:

b1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

b2) İmza sirküleri,

b3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

b4) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

b5) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

b6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler,

b7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz,

b8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok