Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kum-Çakıl Ocağına 5 Yıllığına İşletme Ruhsatı Verilecektir

Paylaş:

✔ Kum-Çakıl Ocağına 5 Yıllığına İşletme Ruhsatı Verilecektir

Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecektir.

Şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. İşletme ruhsatı ihalesine katılım için istenilen belgeler, ihale tarihi ve yeri gibi bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01384574
  • Şehir: ERZURUM
  • İlçe: Palandöken
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.07.2021 – saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Erzurum Valiliği
ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

1- Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecektir.

Ocağın Alanı
(ha)
Tahmini Rezervi (m3)Muhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)
5,3233.600252.000,007.560,00

2- İhale 16.06.2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İşin Şartnamesi Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

Gerçek Kişiler;

1- Başvuru Dilekçesi

2- T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdan sureti,

3- Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4- Noter onaylı imza beyannamesi,

5- İhaleye vekâleten katılma halinde ise noter tasdikli vekâletname ile vekile ait imza beyannamesi,

6- İmzalı ihale şartnamesi,

7- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (TR12 0001 2001 6770 0005 1000 03)

Tüzel Kişiler;

1- Başvuru Dilekçesi

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret/ ve/veya Sanayi Odasından sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili vergi numarası beyanı,

4- Tüzel kişiler adına katılacakların noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirküleri,

5- İhaleye vekâleten katılma halinde, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

6- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu, (TR12 0001 2001 6770 0005 1000 03)

7- Noter onaylı ticaret sicil gazetesi,

8- İmzalı ihale şartnamesi

9- İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

    İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir