Reklam Alanı
Reklam Alanı

Nallıhan Belediyesi Çay Ocağı Kiralama İhalesi Yapıyor

Paylaş:

✔ Nallıhan Belediyesi Çay Ocağı Kiralama İhalesi Yapıyor

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01389582
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Nallıhan
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2021 – saat: 10:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait tabloda özellikleri belirtilen 3 (Üç) adet taşınmaz kira ihalesi, 1 (Bir) adet taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 28.06.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası
 • Metrekare: 17596
Nallıhan Belediyesi

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tabloda özellikleri belirtilen 3 (Üç) adet taşınmaz kira ihalesi, 1 (Bir) adet taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

NALLIHAN BELEDİYESİNCE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.
NO
TAŞINMAZIN VASFIKİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİMİKTARI
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TLKİRA SÜRESİ/YILGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAA
1Tarım ArazisiYakapınar Mahallesi Köprübaşı Mevkii 137 ada 48 parsel17.596,22YILLIK
1.800,00
354,0029.06.202110.00
2Çay OcağıÇayırhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri25,00AYLIK
300,00
3108,0029.06.202110.05
3Lokanta-CafeÇayırhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri102,00AYLIK
1.250,00
3450,0029.06.202110.10

NALLIHAN BELEDİYESİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.
NO
TAŞINMAZIN VASFIMAHALLEMEVKİİADAPARSELMİKTARI
İmar
 Durumu
Satış
Bedeli
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİ
4ArsaOsmanköyKöyiçi250135,90İmarsız1.615,5048,4629.06.202110.15

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 28.06.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:

 • İsteklinin tebligat adresi,
 • iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), 
 • Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • mevzuat gereği bağlı bulunan odadan alacağı mesleki faaliyet belgesi
 • Ustalık Belgesi,
 • Yerleşim Yeri Belgesi,
 • Temsil durumunda Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi.                                                           

2-) Tüzel kişiler için: 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde,

 • tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge
 • ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,
 • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
 • İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı,
 • vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)

Belgeler dosya içerisinde 28.06.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar, Nallıhan Belediye Ek Hizmet Binamızda bulunan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

İhale şartnamesi 75,00-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ve satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.

İlan Olunur. 08/06/2021

 NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir