Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir

✔ Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Minareliçavuş Mah. Meydanlı Sk. Üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait 4902 ada, 1 parsel üzerindeki 74,00 m²’lik Kahvehane ile ekli krokide işaretli 200,00 m² açık alanın 5 yıl süre ile kiralanması işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümeninde,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
  • Tahmini aylık kira bedeli: 3.000,00 TL. (+KDV)
  • Geçici teminatı: 5.400,00 TL.
✔ Nilüfer Belediyesinden

Minareliçavuş Mah. Meydanlı Sk. Üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait 4902 ada, 1 parsel üzerindeki 74,00 m²’lik Kahvehane ile ekli krokide işaretli 200,00 m² açık alanın 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İhale, Belediye Encümeninde 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenine müracaatları ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok