Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ot Satış İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Ot Satış İhalesi Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: DHMİ ADANA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01344328
  • Şehir: ADANA
  • İlçe: Seyhan
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.04.2021 – saat: 14:30
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Adana Havalimanı arazilerinde yetişen otların biçilmesi, nakliyesi ve liman dışına çıkarılması işi,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

KONU:  OT SATIŞI İHALE İLANI 

1- Adana Havalimanı arazilerinde yetişen otların biçilmesi, nakliyesi ve liman dışına çıkarılması işi, 15/04/2021 tarihinde KDV dahil 22.000,00-TL (yirmiikibinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.
 

2- Otların satışı ile ilgili ihaleye katılma şartnamesi Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 100,00-TL (yüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye iştirak edecekler 10.000.-TL (onbinTürkLirası)  geçici teminat vereceklerdir.

4- Ot satışı ihalesine katılacak olanlar 15/04/2021 günü saat 14.00’a kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Adana Havalimanı  Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü evrak kayıt birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu ihale ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale 15/04/2021 günü saat 14.30’da DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8- İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    Adana Havalimanı Emek Mah. Barış Blv.    01000 Seyhan/Adana
    Tel:    0 322 435 03 80
    Faks: 0 322 435 91 26


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir