Reklam Alanı
Reklam Alanı

Otobüs Terminalindeki İşyerleri Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Otobüs Terminalindeki İşyerleri Kiraya Verilecektir

Mülkiyeti Sinop Belediyesi’ne ait Merkez  Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacaktır.

İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu ihaleyle kiralanacak olan iş yerlerinin türü, aylık ve yıllık kiralama bedeli ve diğer bilgiler;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01389934
 • Şehir: SİNOP
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.06.2021 — saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 32 adet işyeri
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu


SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-İHALENİN KONUSU:

 İlimiz  Merkez   Korucuk  Köyü   mevkiinde   bulunan   Mülkiyeti   Belediyemize  ait  Şehirlerarası   Otobüs Terminalindeki  boş  olan  işyerlerinin   kiralanması  için 2886  Sayılı  Devlet  İhale   Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2- ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ  ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Şartname  Belediyemiz  Mali   Hizmetler  Müdürlüğünden  500,00.-TL’sı  bedelin ödenme   ödenmesi  şartıyla  alınabilir. Ancak  şartname  Sinop   Belediye   Başkanlığı  Mali Hizmetler Müdürlüğü  ihale  servisinde  bedelsiz olarak görülebilir.

                                                                                                                                
MADDE 3- İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık  Teklif Usulü ile 23.06.2021 tarihinde Çarşamba günü saat:14:00’de Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4-  İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:

  
                          
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ:

KİRALANACAK  BÖLÜM ADETAYLIK KİRA (TL)   YILLIK KİRA
(TL)   
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) 
ZEMİN KAT A – BLOK                                                  
Bilet Satış Yazıhaneleri         
1-2-3-4-6-7-8-9-10  nolu
9 Adet1.610.-  19.320.-  579,60.-   
 1 nolu büfe   1 Adet   700.-  8.400.- 252.-
ZEMİN KAT B BLOK
1-2 Nolu Dükkanlar 
 2 Adet 1.650.-  19.800.- 594.-
ZEMİN KAT D BLOK
BANKA ŞUBESİ 
 1 Adet   3.700.- 44.400.- 1.332.-
ZEMİN KAT D BLOK
PTT ŞUBESİ    
1 Adet 3.700.-   44.400.-  1.332.-
Bilet Satış Yazıhaneleri   
2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-14 nolu
11 Adet  3.350.-  40.200.-    1.206.-
1.KAT D BLOK
Lokanta  
  1 Adet 3.952.- 47.424.- 1.422,72.-
(2-3-4-5-6-9 nolu bürolar)   6 Adet    550.-    6.600.-   198.-


 
MADDE 5-  İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  

İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

GERÇEK KİŞİLER:

 • a)   Nüfus  cüzdan  fotokopisini,
 • b) Kanuni ikametgah belgesini,
 • c) Tebligat için  adres  beyanını,
 • d) Noter  tasdikli  imza sirkülerini ve Ticaret  ve /veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası  siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi, (ihalenin yapıldığı yıla ait)
 • e) Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su İşlerinden   alınacak  belgeyi,
 • f) Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici teminatı, 
 • g) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,
 • h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

TÜZEL KİŞİLER:

ORTAK GİRİŞİM :

İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi  ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesini ve yukarıda yazan belgeleri,

 İhale günü  saat 13:00’e kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali  Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlanen duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir