Reklam Alanı
Reklam Alanı

Plaka Kiralama İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Plaka Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01336699
 • Şehir: KONYA
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 15:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 64 Selçuklu-Konya

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

1- Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli Sarayönü ve Doğanhisar İlçe Trafik tescillerine kayıtlı plakaların 30 yıl müddetle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.

2- İhaleler, 06.04.2021 Salı günü saat 15.00’ten itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:64 Selçuklu-Konya adresinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Binasının Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3- Sarayönü ilçe tesciline kayıtlı, tahditli GFL ve GFM harf grupları ve Doğanhisar ilçe tesciline kayıtlı GFT harf grubu plaka numaraları muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ile ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin, 02.04.2021 Cuma günü saat 17:30’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a- Dilekçe,

b- Tebligat için adres beyanı,

c- Gerçek kişi olması halinde:

 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
 2. Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)
 3. İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (İhalesi olan ilçede 6 ay ikamet etmiş olma şartı aranır.)
 4. Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen “vergi mükellefiyet kaydı.” (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)
 5. Adli sicil kaydı (TCK’nin 80,81,102,103,104,105,109,179/3,187,188,190,191,226,227. Maddeleri, 3713 sayılı terörle mücadele kanunundan hüküm giymemiş olmak ve de 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

d- Tüzel kişi olması halinde:

 1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları teşvik eden belgeler.
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi (Noterden veya ilgili Odadan),
 2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g-  İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.)

6- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak alınabilir.

İlan Olunur.

SNİLÇESİPLAKA NOARAÇ İSTİAP HADDİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
SAAT
1DOĞANHİSAR42 GFT 209 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00 TL15.50
2DOĞANHİSAR42 GFT 219 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00 TL15.55
3DOĞANHİSAR42 GFT 229 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00 TL16.00
SNİLÇESİPLAKA NOARAÇ İSTİAP HADDİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
SAAT
1SARAYÖNÜ42 GFL 699 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.05
2SARAYÖNÜ42 GFL 709 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.10
3SARAYÖNÜ42 GFL 729 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.15
4SARAYÖNÜ42 GFL 739 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.20
5SARAYÖNÜ42 GFL 749 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.25
6SARAYÖNÜ42 GFL 799 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.30
7SARAYÖNÜ42 GFL 809 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.35
8SARAYÖNÜ42 GFL 819 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.40
9SARAYÖNÜ42 GFL 829 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.45
10SARAYÖNÜ42 GFL 839 – 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ)27.500,00 TL825,00TL16.50
11SARAYÖNÜ42 GFL 8919 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL16.55
12SARAYÖNÜ42 GFL 9019 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.00
13SARAYÖNÜ42 GFL 9119 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.05
14SARAYÖNÜ42 GFL 9219 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.10
15SARAYÖNÜ42 GFL 9319 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.15
16SARAYÖNÜ42 GFL 9419 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.20
17SARAYÖNÜ42 GFL 9519 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.25
18SARAYÖNÜ42 GFL 9619 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.30
19SARAYÖNÜ42 GFL 9719 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.35
20SARAYÖNÜ42 GFL 9819 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.40
21SARAYÖNÜ42 GFL 9919 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.45
22SARAYÖNÜ42 GFM 0119 – 28 (SÜRÜCÜ HARİÇ)32.500,00 TL975,00 TL17.50
23SARAYÖNÜ42 GFM 1229 ve üzeri35.000,00 TL1.050,00 TL17.55
24SARAYÖNÜ42 GFM 1329 ve üzeri35.000,00 TL1.050,00 TL18.00
25SARAYÖNÜ42 GFM 1429 ve üzeri35.000,00 TL1.050,00 TL18.05
26SARAYÖNÜ42 GFM 1529 ve üzeri35.000,00 TL1.050,00 TL18.10
27SARAYÖNÜ42 GFM 1629 ve üzeri35.000,00 TL1.050,00 TL18.15

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir