Portakal Satışı Yapılacaktır

✔ Portakal Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri
  • İlan No: ILN01301740
  • Şehir: ANTALYA
  • İlçe: Aksu
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.02.2021 – saat: 14:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 2021 yılı istihsali 15.920 Ağaç Portakal ( Valencia ) çeşidi  (Tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satışı
  • İşin Yapılacağı Yer: ANTALYA
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü
✔ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PORTAKAL(VALENCİA) SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmemizin 2021 yılı istihsali 15.920 Ağaç Portakal ( Valencia ) çeşidi  (Tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

2- İhale 18/02/2021 günü saat 14.00’de İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25/02/2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Cinsi-ÇeşidiTahmini
Miktar (Kg)
Muhammen
Fiyatı
(₺/Kg)
Muhammen
Tutarı (₺)
Geçici
Teminat
(₺)
Portakal
(Valencia)
345.0002,25776.250,00155.250,00
Portakal
(Valencia)
650.0002,251.462.500,00292.500,00
Portakal
(Valencia)
380.0002,25855.000,00171.000,00
Portakal
(Valencia)
550.0002,251.237.500,00247.500,00
TOPLAM1.925.0004.331.250,00866.250,00

4- İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen faaliyette bulunduklarına dair, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri.

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

e) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 18/02/2021 tarih ve saat 14:00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.

5-İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ayrıca Antalya Ticaret Borsası Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Daire Başkanlığı, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde’ de görülebilir.

6- İşletmemiz Antalya-Serik Karayolu üzerinde olup, Antalya’ya 20.Km. mesafededir.

7- Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

            İlan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok