Reklam Alanı
Reklam Alanı

Reforme Erkek Kuzu İhaleyle Satılacaktır

Paylaş:

✔ Reforme Erkek Kuzu İhaleyle Satılacaktır

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Beş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere ilanda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti  satışı yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale  tekrar yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranan şartlar ve diğer bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01392797
  • Şehir: KONYA
  • İlçe: Sarayönü
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.06.2021 – saat: 14:30
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti  satışı yapılacaktır
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü / KONYA

  TİGEM GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İşletmemiz yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Beş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere Tabloda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti  satışı yapılacaktır

A) İhale, 28.06.2021 Pazartesi günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 05.07.2021 Pazartesi günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

B) İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,

2- Geçici teminat vermesi,

3- Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4- Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

Parti
No
C i n s iIrkıMiktarı
(Baş)
Canlı Agırlık
 
Canlı Ağırlık Toplam (Kg)Muh. Bedel
(TL/Kg)
Muhammen Tutar (TL)Geçici Teminat
5%
1Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
2Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
3Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
4Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
5Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
6Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
7Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
8Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
9Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
10Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
11Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
12Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
13Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
14Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
15Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
16Reforme Erkek KuzuAkkaraman5005025.00025,00625.000,0031.250,00
17Reforme Erkek KuzuAcıpayam5505027.50025,00687.500,0034.375,00
18Reforme Erkek KuzuBafra2505012.50025,00312.500,0015.625,00
19Reforme Erkek KuzuBafra Melezi5005025.00025,00625.000,0031.250,00
20Reforme Erkek KuzuBafra Melezi4505022.50025,00562.500,0028.125,00
TOPLAM9.750487.50012.187.500,00609.375,00

İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 609.375,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.

5- Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7- İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES:                                             
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Sarayönü/KONYA
Tel….: 0.332.6228701 / 6228702
Faks.: 0.332.6228707


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir