Reklam Alanı
Reklam Alanı

Sarıgöl Belediyesi Çam Kozalağı Satış İhalesi

Paylaş:

✔ Sarıgöl Belediyesi Çam Kozalağı Satış İhalesi

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01352936
  • Şehir: MANİSA
  • İlçe: Sarıgöl
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021 – saat: 11:15
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Sarıgöl ilçe merkezi ve Mahallelerinde bulunan çam kozalakları satışı
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sarıgöl Belediye Toplantı Salonu
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE ÇAM KOZALAĞI SATIŞ İLANI
SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ürün bilgileri;

  NOÇAM KOZALAĞI ÜRÜNÜNÜN BULUNDUĞU ADRES      VASFI- NİTELİĞİ                                            Ağaç Miktarı- Adeti20.04.2021 tarihinde yapılacak ihale saatleriTAHMİNİ BEDEL
( TL ) + KDV
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
( TL)
1Sarıgöl ilçe merkezi ve MahalleleriÇam Kozalağı                                   2.500 adet11.15Yıllık
 50.000,00
4.500,00

2- İhaleler 2886 sayılı Kanun 45. Madde hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Çam kozalağı satış ihalesine katılacak olanların;

a )  Geçici teminatı yatırmış olmaları,
b)  Kanuni ikametgâh sahibi olmaları,
c)  Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
d)  Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
e)  Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
f)  Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
g) İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
ı) İhale Şartnamesini 100.- TL karşılığında Emlak Ve İstimlak  Müdürlüğünden temin edilmektedir.
i) Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.

4) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.

5) İstenen belgeler ihale günü ihale saatine kadar Sarıgöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir