Reklam Alanı
Reklam Alanı

Şehir İçi Yolcu Taşıma Hatları İhalesi

Paylaş:

✔ Şehir İçi Yolcu Taşıma Hatları İhalesi

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01336685
 • Şehir: KONYA
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 — saat: 15:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 64 Selçuklu/KONYA

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMASI HATLARI KİRALAMA İHALE İLANI 

1- İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesi  Çeltik İlçesisi – Akşehir Köy Garajı Hattı (1 Araç), Çeltik İlçesi – Akşehir Köy Garajı Hattı (1 Araç),  Kuzören Mahallesi – Akşehir Köy Garajı Hattı (1 Araç), Karaali Mahallesi – Beyşehir Otobüs Terminali Hattı (1 Araç)  arasında   gelir ve giderleri taşımacıya ait araç ile şartname ekinde belirtilen hat ve güzergâhlarda yolcu taşıma hizmeti yapılmasının ayrı ayrı olmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

2- Muhammen bedel ve Geçici Teminat: İhale konusu işlerin kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

3- İhalenin Usulü, Yeri ve Zamanı:

 • 3.1 İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.
 • 3.2 İhale Yeri: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 64 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Binasının Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
 • 3.3 İhale Tarihi: 06.04.2021 Salı günü
 • 3.4 İhale Saati: 15.00

4- İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar:

İsteklilerde Aranan Şartlar :

Gerçek Kişiler;

 • 6 Ay süreyle ihalenin yapılacağı taşıma hattı başlangıç noktasının bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet etmek.
 • Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmak ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmek.
 • Türk Ceza Kanununun 80, 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 187, 188, 190, 191, 226, 227’nci maddelerinden ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan hüküm giymemiş olmak.

Tüzel Kişiler;

 • Şirketin ana sözleşmesinde amaç ve konu bölümünde yolcu taşımasına ilişkin hüküm bulunmak.
 • Konya Ticaret Odası veya Konya ilçelerinde bulunan ticaret / ticaret sanayi odalarına kayıtlı olmak.

5- İstenilen Belgeler :

a- Gerçek Kişiler;

 • 5.1.-Dilekçe
 •  5.2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
 •  5.3-En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
 •  5.4-Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen “Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri” raporu
 •  5.5-Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce düzenlenen “vergi mükellefiyet kaydı”
 •  5.6-Adli sicil kaydı
 •  5.7-İmza beyannamesi

b- Tüzel Kişiler;

 • 5.8-Dilekçe
 • 5.9- Ticaret sicil gazetesi
 • 5.10-İmza sirküleri
 • 5.11-Ticaret Odası kayıt belgesi (ilgili yıl içinde alınmış)

c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

d- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

e- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886   Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir)

6- İstenen belgelerin verileceği yer ve başvuru süresi ile şartnamenin temin edileceği yer:

 • 6.1 İsteklilerin 02.04.2020 Cuma günü saat 17:30’a kadar istenen belgeleri, Ferhuniye Mahallesi Sultanmesut Sokak No:19’daki Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğümüz Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • 6.2- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.

7- İdarenin Yetkisi: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

İlan olunur.

SNHat İsmi10 İstiap haddi ve üzeri10(on) Yıllık Toplam Kira Muhammen BedeliGeçici Teminatı
(1 Araç için)
İhale Saati
1ÇELTİK-AKŞEHİR1adet araç12.000,00 TL360,00TL15.30
2ÇELTİK-AKŞEHİR1adet araç12.000,00 TL360,00TL15.35
3KUZÖREN-AKŞEHİR1adet araç12.000,00 TL360,00TL15.40
4KARAALİ-BEYŞEHİR1adet araç12.000,00 TL360,00TL15.45

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir