Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ticari M Plaka İhaleyle Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Ticari M Plaka İhaleyle Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01336318
 • Şehir: SAKARYA
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 MADDE – 1: İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI

Adapazarı İlçe merkezinden dönüşümlü olarak;

 • 1-Korucuk – Ofis Garaj,
 • 2-Doruk/Baytur-  Ofis Garaj, 
 • 3-Camili 2 – Ofis Garaj

hatlarında çalıştırılmak üzere UKOME kararı gereği Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde Minibüs hattı oluşturulacağı için 15 (on beş) adet ticari M plakasının, ilgili hatta ait 3 güzergâhta dönüşümlü olarak 10 (on) yıllığına işletilmesi hususunda kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 2 : ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 250,00-TL karşılığında temin edilebilir.

MADDE – 3 : İHALE TARİHİ, ZAMANI, YAPILACAĞI YER VE USULÜ

İhale, aşağıda belirtilen tarihte, belirtilen saat ve devamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra Noİhaleye Çıkılacak Hat Adıİhaleye Çıkılacak Plaka SayısıAçıklamaİhale Tarihiİhale Saati
1Korucuk-Ofis Hattı15 (on beş)Yeni Tahditli M Plaka01/04/202111/00

NOT: İhaleyi kazanan istekli ihale sonucu oluşan bedeli, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yarısını peşin ödenmek şartıyla kalan yarısını 1 ay içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi veznesi veya banka hesabına ödeyebilecektir.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

İhale Yapılacak M Plaka Hatlarıİhaleye Çıkılacak Araç Sayısı1 Araçlık Muhammen Bedel1 Araçlık Geçici Teminat
Ofis Garaj-Korucuk
Ofis Garaj- Doruk/Baytur
Ofis Garaj-Camili 2
15 (on beş)750.000,00TL+KDV (Yedi Yüz Elli Bin Türk lirası)22.500,00TL (Yirmi İki Bin Beş Yüz Türk lirası)

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 31/03/2021 saat 12.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 1. İkametgâh Belgesi, (Sakarya il sınırları içerisinde ikamet edildiğine ve tebligat yapılacağına ilişkin) (Eğer tebligatın başka bir adrese yapılması isteniyorsa ayrı bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus cüzdanı sureti, (T.C. vatandaşı olduğuna dair)
 3. Geçici teminatı ödediğine dair makbuz,
 4. Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi,
 5. Adli sicil kaydı (Resmi Kuruma verilmek üzere alınmalıdır. Türk Ceza Kanunun 103,104,109,188,190,191 ve 227. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymediğine dair)
 6. Şoförlük mesleğinden başka geçim kaynağı olmadığına dair taahhütname,
 7. İsteklinin aracı yoksa sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde araç alacağına dair noter tasdikli taahhütname,
 8. İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,
 9. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz, her sayfası imzalanmış idari şartname.

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir. Posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir