Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ticari Taksi Plakaları Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Ticari Taksi Plakaları Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01376704
 • Şehir: BİLECİK
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.06.2021 – saat:10:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Ticari taksi durak yerinin 10 (on) yıllığına kiralanması ve bu durağa bağlı çalışacak ticari taksilerin (T) plakası kiralanacak
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Bilecik Belediyesi, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde aşağıda belirtilen Ticari Taksi Durak yerinin 10 (On) Yıllığına Kiralanması ve bu durağa bağlı çalışacak Ticari Taksilerin (T) Plaka ihalesi yapılacaktır.

S.N.TİCARİ TAKSİ DURAK YERİ(T) PLAKA NO
1Hastane Taksi Durağı11 T 0045
2Hastane Taksi Durağı11 T 0046
3Hastane Taksi Durağı11 T 0048

2- İhale; 03/06/2021 Tarihi Perşembe günü, saat 10:00’da, Bahçelievler Mahallesi Abdülhamithan Bulvarı No:3/1 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çok amaçlı salonda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihale yukarıdaki tabloda 1 sıra no ile belirtilen durak yeri ve plakadan başlanarak ayrı ayrı yapılacak ve müteakiben devam edecektir.

3- İhale konusu Hastane Taksi Durağına Bağlı Çalışacak Ticari Taksilerin (T) Plakasının muhammen bedeli; 115.000,00-TL+KDV’dir. Geçici teminat miktarı 3.450,00-TL’dir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları kendilerine geri ödenecektir.

Ticari Taksi Durak Yeri için ayrıca yıllık olarak 1.200,00-TL+KDV kira bedeli ödenecektir. Ticari Taksi (T) Plaka İhale Bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

Ticari Taksi Durak Yeri için ise sözleşme imzalandığı tarihte ilk yıl kira bedeli peşin ödenecek olup, durak yeri kira ücreti ihale süresince her yıl bir önceki yıl kira bedeli üzerinden %10 oranında artırılacak ve sözleşme tarihi baz alınarak her yıl ödenecektir.

4- Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sıra numaralı ihaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesini ayrı ayrı olarak 250,00-TL karşılığında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nden alması gerekmektedir.

5- İhaleye gerçek kişiler katılabilecek olup, ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak ihale saatinden önce Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir;

 1. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Ehliyet Fotokopisi ( Otomobil kullanmak için geçerli ehliyet sınıfı olacak )
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname
 4. Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı, ( İhale şartname ücreti, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisine ödenecektir.)
 5. İsteklinin, Bilecik Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi
 6. Geçici teminatın ödendiğine dair banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu, ( İhaleye katılacak isteklinin, ihale saatinden önce 3.450,00-TL geçici teminat bedelini T.C. Vakıflar Bankası Merkez/Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir. )
 7. Cumhuriyet Başsavcılığından son bir ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi. ( İhaleye katılacak istekli adına alınan bu belgede; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 102 (cinsel saldırı), 103 (çocukların cinsel istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109 (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 188 ( Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ), 190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ), 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ), 227 (Fuhuş), maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak şartları aranacaktır. )
 8. Kanuni ikametgah belgesi
 9. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi
 10. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesine istinaden ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair beyanı ve geçici/sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir