Reklam Alanı
Reklam Alanı

TİGEM 140.000 Kilo Buğdayı Satacaktır

Paylaş:

✔ TİGEM 140.000 Kilo Buğdayı Satacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01343517
  • Şehir: BURSA
  • İlçe: Karacabey
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.04.2021 – saat: 14:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 1- a) İşletmemizin 2020 yılı istihsali tahmini 140.000 kg Mahsul Buğday İhale ile satışı yapılacaktır.
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey-İzmir Karayolu 7. Km. Karacabey/BURSA

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

1- a) İşletmemizin 2020 yılı istihsali tahmini 140.000 kg Mahsul Buğday İhale ile satışı yapılacaktır.
     b)  İhale Açık artırma usulü ile yapılacaktır.

2- İhale, 13/04/2021 günü saat 14.00’de işletme İdare binasında Alım-Satım ve İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, bir hafta sonra 20/04/2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
Cinsi-ÇeşidiDepo No.Tahmini Miktar
(Kg )
Muhammen
Fiyatı
(TL/Kg)
Muhammen Tutar
(TL)
Geçici Teminat
 (%5)
1.Mahsul Buğday FLAMURA 851470.0002,00140.000,007.000,00
2.Mahsul Buğday KAYRA1270.0002,00140.000,007.000,00
TOPLAM140.000280.000,0014.000,00

4- İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
   a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
   b) Geçici teminat vermesi,
   c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletme Genel Evrak Servisine en geç 13/04/2021 tarih, Saat 14.00’e kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Karacabey İşletme Müdürlüğünde görülebilir.

6- Bu İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

ADRES                                                                         
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey-İzmir Karayolu 7. Km. Karacabey/BURSA

TEL: 0 224 689 64 75-76
FAX: 0 224 689 64 96


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir