Reklam Alanı
Reklam Alanı

TİGEM 20.000 Kilo Koyun Sütü Satıyor

Paylaş:

✔ TİGEM 20.000 Kilo Koyun Sütü Satıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01332188
  • Şehir: BURSA
  • İlçe: Karacabey
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.03.2021 — saat: 15:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 20.000 kg koyun sütü
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu 7. km. Karacabey/Bursa

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI İSTİHSALİ KOYUN SÜTÜ SATIŞ İLANIDIR

1 – İşletmemiz üretimi tahmini 20.000 kg koyun sütü açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 – İhale 25.03.2021 günü saat 15.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu 7. km. Karacabey/Bursa adresinde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 01.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

3-Satışa sunulan sütün miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıya çıkarılmıştır.

P.NOCİNSİMİKTARI
(kg)
MUHAMMEN
BEDEL
(TL/kg)
MUHAMMEN
TUTAR
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT %5 (TL)
1Koyun Sütü20.0005,50110.000,005.500,00

4 – Geçici teminat, ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin Ziraat Bankası Karacabey şubesindeki TR 9000 0100 0062 0599 4378 5213 İBAN nolu hesabına, Vakıflar Bankası Karacabey Şubesindeki TR 3500 0150 0158 0072 9049 1182 İBAN nolu hesabına veya Halk Bankası Karacabey Şubesindeki TR 2100 0120 0928 2000 1300 0005 İBAN nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir.

Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir. Banka ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit dâhili ve süresiz olacaktır. Geçici teminat mektubunun süreli olması durumunda, süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün geçerli olacaktır.

5 – İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
            a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
            b) Geçici teminat vermesi,
            c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin ibraz edilmesi,

6 – İhale Şartnameleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.

7 – Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. km
                                    Karacabey/BURSA

TEL:  0 224 689 64 75-76
FAX: 0 224 689 64 96


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir