Reklam Alanı
Reklam Alanı

Toner ve Kartuşları İhale İle Satılacaktır

Paylaş:

✔ Toner ve Kartuşları İhale İle Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01340633
 • Şehir: BURSA
 • İlçe: Osmangazi
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 — saat: 15:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif toner ve kartuşların satılması işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyemizin Encümeni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemiz kayıtlarında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif toner ve kartuşların satılması işi,

 • Yaklaşık Maliyet : 170.000,00.-TL (KDV Hariç)
 • Geçici Teminat %3 :  5.100,00.-TL

Yukarıda ilan 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 6/04/2021 Salı günü saat 15:30’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İSTENEN EVRAKLAR:

ŞİRKETLER

1İmza Sirküleri
2Vekil İse Vekaletname
3Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
4Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
5Ticaret Sicili Gazetesi 
6Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7Şartname Alındığına Dair Makbuz
8Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

ŞAHISLAR

1İmza Beyannamesi
2Vekil İse Vekaletname
3Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
4Nüfus Kayıt Örneği
5İkametgah Senedi
6Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7Şartname Alındığına Dair Makbuz
8Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir. 


Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

www.bursa.bel.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir