Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ultralight Uçak İhaleyle Satılacak

Paylaş:

✔ Ultralight Uçak İhaleyle Satılacak

Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacaktır.  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ve ihale tarihi gibi diğer bilgiler:

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01361721
 • Şehir: SAKARYA
 • İlçe: Sapanca
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.05.2021 – saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 adet ultralight uçak satışı
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu
 • Yıl: 2006
1 ADET ULTRALIGHT UÇAK SATIŞ İLANI

 1. İhalenin Adı, konusu ve şekli ile işin niteliği, nevi ve miktarı:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet, 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı, 450 kg ağırlığında ki uçağın ihale ile satışı. Uçak, 1232 saat gövde ve 1150 saat motor uçuş saatindedir.

Pervanesi yıldan dolmuş durumdadır (değişim veya bakım yapılmalıdır). Uçağın, yaşı ve uçuş saatine bağlı olarak ağır bakımları yapılmamıştır.

2. İhalenin Muhammen Bedeli          : 336.316 TL + KDV

3. İhalenin Geçici Teminatı                : 10.090 TL

4. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul, şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

5. İhale, 10.05.2021 Pazartesi günü sat 14.00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar İdareye teslim edilmelidir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler için T.C. kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için Vergi Levhası fotokopisi.

b. Tebligat için Türkiye’ de adres beyanı.

c. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

d. Noter tasdikli imza sirküleri.

e. İhaleye vekaleten katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi.

f. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu oda kayıt belgesi (Tüzel kişilerde).

g. Son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişilerde).

h. Sapanca Belediyesine ait borcu yoktur belgesi.

ı. Uçağın görülüp, incelendiğine dair belge.

i. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ve noter onaylı sözleşme.

7. İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir