Reklam Alanı
Reklam Alanı

Üretim Tesisleri 5 Yıllığına Kiraya Veriliyor

Paylaş:

✔ Üretim Tesisleri 5 Yıllığına Kiraya Veriliyor

Şanlıurfa Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü’ne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecek. İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhaleyle ilgili detaylı bilgi;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 • İlan Numarası: ILN01348146
 • Şehir: ANTALYA
 • İlçe: Aksu
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021 — saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: YERLİ SEBZE TOHUMU ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNİN 5 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ
 • İşin Yapılacağı Yer: ANTALYA/AKSU
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü İşletme İdare Binası

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

YERLİ SEBZE TOHUMU ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNİN 5 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ İLANI

1- İşletmemize ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecektir. İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.     

2-İhale 20/04/2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 27/04/2021günü tekrar edilecektir.

 3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.        

KİRA KONUSU

ÇEŞİDİ

 
ALAN
(Dekar)
BİR YILLIK MUHAMMEN
BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (₺)
BİR YILLIK MUHAMMEN BEDEL TUTARI (KDV HARİÇ) (₺)GEÇİCİ
TEMİNAT
%5
 
Yerli Sebze Tohumu Islahı ve Yetiştiriciliği
 
5 adet sera 1 adet fide serası ve sera bağlantı yollarıyla beraber içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina
 
1533.834,40507.516,0025.375,80
GENEL TOPLAM1533.834,40507.516,0025.375,80

4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)- Adres beyanı olması
b)- Geçici teminat vermesi,
c)- Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)- Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Özel şahıs olması halinde imza beyannamesi verilmesi,

5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 20/04/2021 tarih ve saat 14:00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.

6- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir.

7- İşletmemiz Antalya-Serik Karayolu üzerinde olup, Antalya’ya 20. km. mesafededir.

8- Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 g maddesi gereğince istisna kapsamında olup ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir