Reklam Alanı
Reklam Alanı

İller Bankası 365 Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ İller Bankası 365 Sözleşmeli Personel Alıyor

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bankaya  giriş  sınavı  ile  Genel  Müdürlük  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerinde  sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis,  Mimar,  İç Mimar,  Şehir Plancısı, Peyzaj  Mimarı,  Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alacaktır.

Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek olup, Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerine  atanan  personel  6  yıl  hiçbir  şekilde  Genel  Müdürlüğe  ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecektir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: DPB841631
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 24.05.2021
  • Eleman Sayısı: 365
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sözleşmeli personel
  • Başvuru Süresi: 24/05/2021  –  11/06/2021  tarihleri arasında

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL

Bankaya  giriş  sınavı  ile  Genel  Müdürlük  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerinde  sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis,  Mimar,  İç Mimar,  Şehir Plancısı, Peyzaj  Mimarı,  Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli (İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;

En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  İnşaat  Mühendisliği,  Makine Mühendisliği,    Çevre    Mühendisliği,    Harita    Mühendisliği,    Jeoloji    Mühendisliği,    Jeofizik Mühendisliği,   Bilgisayar   Mühendisliği,   Yazılım   Mühendisliği   veya   Bilgisayar   ve   Yazılım Mühendisliği,   Endüstri   Mühendisliği,   İşletme    Mühendisliği,   Peyzaj   Mimarlığı,   Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanlarda  denkliği  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;

En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  Mimarlık  bölümünden,  bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

İç Mimar pozisyonu için;

En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  İç  Mimarlık  bölümünden,  bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Şehir Plancısı pozisyonu için;

En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  Şehir  ve  Bölge  Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Avukat pozisyonu için;

Hukuk  Fakültesinden  mezun  olmak  ya  da  bu  alanda  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  birini bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme denkliği  yetkili  makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanda  denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;

En  az 4  yıllık eğitim veren  yükseköğretim kurumlarının  hukuk,  iktisat,  işletme,  maliye, bankacılık   ve   kamu   yönetimi   bölümlerinden,   bu   bölümlere   denkliği   yetkili   makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık   eğitim    veren    yükseköğretim   kurumlarının    İnşaat   Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği  yetkili  makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanlarda  denkliği Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yabancı  okullardan  birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süre  ile  hapis cezasına  ya da affa uğramış olsa  bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve  bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e)   Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi   hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

İLLER BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK PERSONEL SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI


İNŞAAT MÜHENDİSİ
MAKİNE MÜHENDİSİELEKTRİK MÜHENDİSİ,
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ÇEVRE MÜHENDİSİHARİTA MÜHENDİSİJEOLOJİ MÜHENDİSİJEOFİZİK MÜHENDİSİPEYZAJ MİMARIBİLGİSAYAR MÜHENDİSİ, YAZILIM MÜHENDİSİ, BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSİENDÜSTRİ MÜHENDİSİİŞLETME MÜHENDİSİMİMARİÇ MİMARŞEHİR PLANCISIYÖNETİM PERSONELİ (Diğer)YÖNETİM PERSONELİ (İstatistikçi)AVUKATİNŞAAT TEKNİKERİHARİTA TEKNİKERİMAKİNE TEKNİKERİELEKTRİK TEKNİKERİGENEL TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK25116165845104122628133
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5213113622
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ632111115
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ311112110
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ311112110
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ4122211
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞ511262219
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ3212210
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ432215118
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ411118
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ631211142122
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ21111118
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ311218
KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞ31132111
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ21126
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2316
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ211228
SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ411511
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2111221212
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ422211517
GENEL TOPLAM90351830201745101114156928191411365

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir