Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 154 0

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi Alacak

Paylaş:

✔ İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: YÖK842214
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 17.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 31.03.2021
  • Eleman Sayısı: 88
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Prof / Doç. / Dr. Öğrt. Üyesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlan  edilen  kadrolara  müracaat  edecek  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun 48. maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve  Yönetmelikte  belirtilen  koşulları  sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6-  Onaylı  Lisans,  yüksek  lisans  ve  uzmanlık/doktora  mezuniyet  ve  doçentlik  belgesi (Diplomanın  aslı  veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8-  Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12-  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan  İstanbul  Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5-  Yerleşim  Yeri  ve  Adres  Belgesi  (e-Devlet  çıktısı)  barkotlu  veya  kare  kodlu  olması zorunludur.)

6-  Onaylı  Lisans,  yüksek  lisans  ve  uzmanlık/doktora  ve  doçentlik  mezuniyet  belgesi (Diplomanın  aslı  veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8-  Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek.

12-  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan  İstanbul  Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.)

BirimiBölüm/ Anabilim Dalı/
Program
UnvanıAdediÖzel Şartlar
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
TiyatroProfesör1Sahne Sanatları, tiyatro veya Radyo TV sinema alanlarının birinde doktora/Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. Alanında
doçentlik unvanı almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
EkonomiProfesör1Doçentliğini Ekonomi, İktisat veya Ekonometri alanlarının birinden almış
olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)Profesör1Doçentliğini Ekonomi, İktisat veya
Ekonometri alanlarının birinden almış olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Profesör1İşletme ,Uluslararası Ticaret , Uluslararası İşletme alanlarının birinde Doçentliğini
almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce)
Profesör1Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiProfesör1Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri alanında
doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDoçent1Beslenme, Gıda, Gastronomi veya Turizm alanında doçentliğini almış olmak
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Doçent1İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme alanlarının birinde Doçentliğini
almış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDoçent1Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Çizgi Film ve Animasyon veya Yeni Medya alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiDijital Oyun TasarımıDr. Öğr. Üyesi3Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Dijital Oyun Tasarım, Bilgisayar Bilimleri, Çizgi Film ve Animasyon, Görsel İletişim ve
Grafik Tasarım alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıDr. Öğr. Üyesi1Beslenme, Gıda, Gastronomi veya Turizm alanında doktora yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı, Radyo Televizyon Sinema, Yeni Medya veya İletişim alanında almış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Grafik TasarımDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Sanat ve Tasarım alanında almış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiMimarlıkDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi3Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanlarında yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
MüzikDr. Öğr. Üyesi3Müzik alanında doktorasını / Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaDr. Öğr. Üyesi1Radyo TV alanında Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
ResimDr. Öğr. Üyesi3Doktora/Sanatta yeterliliğini resim alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTiyatroDr. Öğr. Üyesi2Sahne Sanatları, tiyatro veya Radyo TV sinema alanlarının birinde doktora/Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDr. Öğr. Üyesi3Doktorasını Ekonomi, İktisat veya Ekonometri alanlarında yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi3Doktorasını Ekonomi, İktisat, veya Ekonometri alanlarında yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımDr. Öğr. Üyesi1Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya, Medya ve İletişim, İletişim Bilimleri alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeDr. Öğr. Üyesi3İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
İşletme (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi3İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiMütercim ve Tercümanlık (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi3Mütercim – Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDr. Öğr. Üyesi2Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikoloji (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi alanlarının birisinde doktorasını yapmış olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTarihDr. Öğr. Üyesi1Tarih alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Dr. Öğr. Üyesi3İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme alanlarının birinde doktorasını
yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi3İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi3Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar bilimleri, işletme, alanlarında doktorasını
yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim SistemleriDr. Öğr. Üyesi2Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar
bilimleri, alanlarında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHavacılık YönetimiDr. Öğr. Üyesi2Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Havacılık Elektroniği ve Pilotaj bölümlerin birinde doktorasını yapmış
olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi6Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri
alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi2Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim Sistemleri
Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluSpor YöneticiliğiDr. Öğr. Üyesi1Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin birinde doktorasını yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
RekreasyonDr. Öğr. Üyesi1Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin birinde
doktorasını yapmış olmak.
Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Antrenörlük EğitimiDr. Öğr. Üyesi1Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümlerinin birinde doktorasını yapmış olmak.
Plato Meslek YüksekokuluAğız ve Diş SağlığıDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Doktorasını/uzmanlığını almış olmak.
Plato Meslek YüksekokuluAnesteziDr. Öğr. Üyesi2Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını herhangi bir alanda yapmış olmak.
Plato Meslek YüksekokuluDiş Protez TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Doktorasını/uzmanlığını almış olmak.
Plato Meslek YüksekokuluÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını sınıf eğitimi alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Plato Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil YardımDr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alanında uzmanlığını almış olmak.
Plato Meslek YüksekokuluOdyometriDr. Öğr. Üyesi1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Plato Meslek
Yüksekokulu
OptisyenlikDr. Öğr.
Üyesi
3Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış
olmak
Plato Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme
Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi2Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alanda uzmanlığını almış olmak.

BAŞVURU ADRESİ  :  İstanbul   Ayvansaray   Üniversitesi   İnsan   Kaynakları
Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ  :  17.03.2021
SONBAŞVURU TARİH                :  31.03.2021
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ                                :  www.ayvansaray.edu.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir