Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 189 0

İstanbul Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

Paylaş:

✔ İstanbul Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Üniversitesi’nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ” Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri  ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “İstanbul  Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama  Kriterleri”  uyarınca  Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  şahsen  veya  posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: YOK842454
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 26.04.2021
 • Son başvuru Tarihi: 10.05.2021
 • Eleman Sayısı: 33
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: PROFESÖR ve DOÇENT

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri  ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “İstanbul  Üniversitesi  Akademik Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri”  uyarınca  Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  şahsen  veya  posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
 •  Özgeçmişlerini,
 • Başlıca Araştırma Eserinin adını  da belirttikleri  kadroya  başvuru  dilekçelerini (PDF  formatında  imzalı),  
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 • Akademik Yükseltilme ve Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu,  
 • Aday Atama Kriterleri  Değerlendirme  Formunu,  
 • Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF  formatında İmzalı),  
 • yayın  listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca  araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir),  

İstanbul  Üniversitesi Akademik Yükseltilme  ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini  kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:    
 • Özgeçmişlerini,    
 • kadroya başvuru dilekçelerini  (PDF  formatında  imzalı),
 • Yabancı Dil  Belgesi,  
 • Doçentlik Belgesi  ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans,  Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),  
 • Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan   Faaliyetler ve  Puan Hesaplaması Formunu,  
 • Aday  Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu,
 • Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı),  
 • yayın  listelerini,  yayın  listesindeki  bilimsel  yayınlarını,  

İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak  teslim edilecektir)  ile birlikte Rektörlük Personel  Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_  adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)

2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet  Biyometrik  Fotoğraflı  Öğretim Üyesi  Kadrolarına Başvuru  Formu (Profesör  ve Doçentler için olacak),

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5.  Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan  Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

10. Kimlik Fotokopisi

11.  Başlıca Araştırma Eseri  olarak gösterdikleri  yayın,  makale,  kitap  (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),

12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi  (Halen bir kamu  kurumunda  çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup,  e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4.  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

6.  Müracaatlar Şahsen  veya  Posta  yolu  ile  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,  sorumluluk  başvurana aittir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine  kadar  başvuru yapılacak  Profesör  ve  Doçent  Kadroları  İçin  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü  Personel   Daire  Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki   gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

7.  Profesör  ve/veya  Doçent  kadrolarına  başvuran  adaylardan  Doçentlik  Sözlü  Sınavına girmemiş   olanlar,   başvuru   işlemlerinden   sonra,   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan  duyurular/formlar  kısmında  yer  alan  Doçentlik  Sözlü  Sınavı  Başvuru  Dilekçesi’ni doldurarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.

8.  İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve Atama  Kriterlerine,  https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler  adresinden    ulaşılabilir.  Doçent ve Profesör kadrolarına  başvuran  tüm  adayların  bilimsel  dosyalarının  bu  yönergede  yer  alan  kriterlere uygunluğu, ilgili akademik   birimlerdeki  ön inceleme   komisyonları ve   üniversitenin   ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.

9.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların atamaları  yapılmayacaktır. Başvuran  aday/adayların  koşullarının  uygun olmadığının  sonradan anlaşılması   durumunda atamaları   yapılmış olsa dahi iptal  edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

11. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.04.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 10.05.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)

DUYURULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir