Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliği Başvuru İlanı

✔ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliği Başvuru İlanı

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841417
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Son başvuru Tarihi: 18.02.2021

✔ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU ÜYELİĞİ BAŞVURU İLANI

I- Cumhurbaşkanınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimde üyelik için başvuracaklarda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2. Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

3. En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

4. Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

II- Başvurular,

18 Ocak 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında; üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile;

Şahsen elden;

 • Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Binası), Yüksel Caddesi No: 23 06650 Kızılay/ANKARA  adresine,

veya,

 • Posta yoluyla; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel  Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/ANKARA  adresine,

veya,

yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişlerde başvuranın;

 • kişisel bilgileri,
 • iletişim bilgileri,
 • eğitim bilgileri,
 • iş tecrübesi (Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile
 • varsa, akademik çalışmaları

yer alır. Kamuoyuna duyurulur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok