Reklam Alanı
Reklam Alanı
Ekonomi 300 0

2021 Yılı İçin Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri Nelerdir?

Paylaş:

2021 Yılı İçin Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri Nelerdir?

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2021 / 31.12.2021)(TL / AY)
ASGARİ ÜCRET3.577,50
SGK PRİMİ (% 14) 500,85
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (% 1)35,78
GELİR VERGİSİ (% 15) (*)187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
DAMGA VERGİSİ (% 0,759)27,15
KESİNTİLER TOPLAMI 751,60
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET3.577,50
SGK PRİMİ (% 15.5) (İşveren Payı) (***)554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ ( % 2) 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

Not 1:

28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
01.01.2021 / 31.12.2021
(TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 14 500,85
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78
KESİNTİLER TOPLAMI536,63
NET ASGARİ ÜCRET 3.040,87
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 554,51
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET4.203,56

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi
işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

2021 YILI ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER NELERDİR ?

4-A Bendine Tabi Sigortalıların Sigorta Primlerine Esas Günlük Ve Aylık Kazançlarının Alt Ve Üst Sınırları;

A) Özel Sektörde:

 • Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL

B) Kamu Sektöründe:


15.12.2020- 14.01.2021 Döneminde Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı;
 • 15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
 • 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
 • 15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL
15.12.2020- 14.01.2021 Döneminde Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı;
 • 15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 735,75 TL x 16 gün = 11,772 TL
 • 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 894,38 TL x 14 gün = 12.521,32 TL
 • 15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 11,772 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL
15/01/2021 İla 14.12.2021 Tarihleri Arasında Ve Diğer Dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;
 • Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL

Çırak ve Öğrenciler İçin;

A) Özel ve Kamu Sektörü İçin:

 • Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 1.788,9 TL
15.12.2020- 14.01.2021 dönemi için;
 • 15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL
 • 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL
 • 15.12.2020-14.01.2021 devresi için: 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL

Yükseköğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler, Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler, Bursiyer Ve Kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

A) Özel Ve Kamu Sektörü İçin;

 • Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL
15.12.2020-14.01.2021 Döneminde Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı;
 • 15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
 • 01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
 • 15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından İstisna Olan ;

 • Yemek parası: 119,25 TL x %6 = 7,16 TL(Günlük)
 • Çocuk yardımı: 3.577,5 TL x %2 = 71,55 TL (Aylık)
 • Aile yardımı: 3.577,5 TL x %10 = 357,75 TL (Aylık)

5510 Sayılı Yasanın 5/G Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 357,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 10.732,50 TL

5510 Sayılı Yasanın Ek 5’inci Maddesine Tabi Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların SPEK tutarları % 34,5 üzerinden prim ödenmektedir.

 • Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TLx28=25.042,64 TL, Prim Tutarı: 8.639,71 TL

5510 Sayılı Kanunun Ek 6’ncı Maddesine Tabi Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL Prim Tutarı: 1.085,18 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.138,86TL
 • İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir. Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL Prim Tutarı: 1.185,35 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28=25.042,64 TL ,Prim Tutarı: 8.890,14 TL,

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL
 • Prim Tutarı: 715,5 TL.
 • Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL.
 • Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL.
 • Prim Tutarı: 5.366,28 TL.

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 • Prim Tutarı: 1.144,80 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL
 • Prim Tutarı: 8.586,05 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 • Prim Tutarı: 1.252,13TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL
 • Prim Tutarı: 9.390,99 TL

2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

 • 119,25 TL x 15 x= 1.788,75 TL
 • Prim Tutarı: 581,34 TL

5510 Sayılı Kanunun 4 -1/B Kapsamındaki Bağ Kur Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların prim oranları %34,5 dur.

 • Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,5 TL
 • Prim Tutarı: 1.234,24 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı : 894,38 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,4 TL
 • Prim Tutarı: 9.256,83 TL

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

 • Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL
 • Prim Tutarı: 1.151,96 TL.olarak hesaplanacaktır.
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28= 25.042,64 TL
 • Prim Tutarı: 8.639,71 TL. olarak hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

 • 3.577,5 x %3 = 107,33TL. olarak hesaplanacaktır.


5510 Sayılı Kanunun 60’ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) Bendi Kapsamında Olanların Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Primi;

 • 3.577,5 TL x 2 = 7.155 TL x %12 = 858,6TL. olarak hesaplanacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 60’ıncı Maddesinin Yedinci Fıkrası Kapsamındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Primi;

 • 3.577,5 TL / 3 = 1.192,5TL x %12 = 143,1 TL. olarak hesaplanacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 60’ıncı Maddesinin Sekizinci Fıkrası Kapsamında 19/3/1969 Tarihli Ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukatlık Stajı Yapmakta Olup Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Durumunda Olmayanlar İçin Türkiye Barolar Birliği Tarafından Ödenecek Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Primi;

 • 3.577,5 TL x %6 = 214,65 TL. olarak hesaplanacaktır.

Hizmet Borçlandırılmasına Esas Tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

 • Alt sınırı: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL
 • Üst sınırı: 894,38 TL x %32= 286,20 TL. olarak hesaplanacaktır.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılmasına Esas Tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

 • Alt sınırı: 119,25 TL x %45 = 53,66 TL.
 • Üst sınırı: 894,38 TL x %45 = 402,47 TL. olarak hesaplanacaktır.

Yabancılara ödenecek ücretler

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ nin 13. maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın yayımladığı İzin Değerlendirme Kriterleri kararına göre, başvuru tarihinden sonraki asgari ücret tutarı dikkate alınarak 2021
yılı için yabancıya ödenmesi gereken miktarlar en az;

 • Ev Hizmetlerinde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücret = 3.577,50 TL
 • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 kat, 3.577,50 x 2 = 7.155,00 TL.
 • Satış elemanı, pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı 3.577,50 x 1,5 = 5.366,25 TL.
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı 3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL.
 • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 3.577,50 x 4 = 14.310,00 TL.
 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6.5 katı, 3.577,50 x 6,5 = 23.253,75 TL.
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİVERGİ ORANI 
24.000 TL’ye kadar% 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası% 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası% 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası% 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası% 40
  
ENGELLİLİK İNDİRİMİ 
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK1.500 TL.
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK860 TL.
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK380 TL.
  
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) Günlük119,25 TL.
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) Günlük894,38 TL.
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) Aylık3.577,50 TL.
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) Aylık26.831,40 TL.
  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU 
Bekar268,31 TL.
Evli eşi çalışmayan321,98 TL.
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu362,22 TL.
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu402,47 TL.
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu456,13 TL.
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu456,13 TL.
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu456,13 TL.
Evli eşi çalışan268,31 TL.
Evli eşi çalışan 1 çocuklu308,56 TL.
Evli eşi çalışan 2 çocuklu348,81 TL.
Evli eşi çalışan 3 çocuklu402,47 TL.
Evli eşi çalışan 4 çocuklu429,30 TL.
Evli eşi çalışan 5 çocuklu456,13 TL.
  
  
KIDEM TAZMİNATI TAVANI7.638,96 TL.
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ25.25 TL.
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİBinde 7,59
  
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN 
Yemek Parası – Günlük –7,16 TL.
Çocuk Yardımı – Aylık71,55 TL.
Aile Yardımı – Aylık357,75 TL.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir